etkin haber

206

ANKARA

‘Güvenlik soruşturması’ partizanca kadro almanın sihirli formülü

TTB ve SES yaptıkları ortak açıklamada, KHK zulmünün ardından getirilen 'güvenlik soruşturması’ uygulamasının, ülke güvenliği ile bağı koparılmış kamuya partizanca kadro almanın, çıkarmanın ya da iktidar partisinden yana olmayanların kamu çalışanı olmasını engellemenin sihirli formülü haline getirildiğini duyurdu.

- Pazartesi - 1 Temmuz 2019 - 15:10
Sağlık çalışanlarının KHK'lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradıkları hak ihlallerine yönelik olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nca (SES) düzenlenen basın toplantısı TTB Merkez Konsey binasında gerçekleştirildi.
 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Haydar Can Dokuyan'ın katıldığı basın toplantısına, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve milletvekilleri Dr. Semra Güzel, Dr. Necdet İpekyüz ile Dr. Servet Ünsal da destek verdiler.
 
Basın açıklamasını okuyan Dr. Haydar Can Dokuyan, OHAL KHK'ları ve hukuksal hiçbir gerekçe, kanıta dayanmayan, tutarlılık içermeyen güvenlik soruşturmaları ile üç yılı aşkın süredir sağlık çalışanlarının hayatlarının karartıldığına dikkat çekilerek, TTB ve SES'in bu hukuksuzluğa ve haksızlığa yönelik mücadelesinin süreceği vurgulandı.
 
Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hala kimler tarafından, hangi kriterlerle oluşturulduğu anlaşılamayan OHAL KHK'ları ve "kurum kanaati" gibi soyut ya da ailede sendikalı bir bireyin varlığının, öğrenciyken katılınmış bir basın açıklamasının, sosyal etkinliğin bile kaydedildiği hukuksuz "istihbarat fişlerinin" hayatlarını karartmasını kabullenmediklerini ifade eden Dokuyan, "Suçu tanımlamayan, kimin ne ile suçlandığını belirtme ihtiyacı duymayan KHK'lar, bir adli süreç sonucuna dayanmadığı gibi sonrasında da sonuç alıcı, yanlışı giderici anlamlı bir hukuksal süreç içermiyor. 'OHAL Komisyonları' insanlarla alay edilen birer oyalama ve AHİM sürecinin önünde engel olmanın ötesinde hiçbir anlam ifade etmiyor" dedi.
 
Dokuyan konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Demokrasinin 'D' harfine sahip ülkelerde bile uygulanması mümkün olmayan, ne mahkeme kararı ne de bir başka denetlenebilir mekanizmaya dayanmayan 'güvenlik soruşturması' uygulamasının, ülke güvenliği ile bağı koparılmış kamuya partizanca kadro almanın, çıkarmanın ya da iktidar partisinden yana olmayanların kamu çalışanı olmasını engellemenin sihirli formülü haline getirilmiş durumda.
 
"Hukuksal hiçbir gerekçe, kanıt, tutarlılık içermeyen bu keyfi uygulamalar ile mesleğinden 'ihraç' edilen ya da 'güvenlik soruşturması' bahane edilerek mesleğe başlatılmayan sağlık emekçileri olarak buradan ilan ediyoruz. Bu hukuksuzluğu kabullenmeyecek, bu haksızlığa sessiz kalmayacağız.
 
"Haksızlığı her kabulleniş daha büyüğünü doğurur. Bunu çok iyi biliyoruz. TTB ve SES olarak her türlü haksız ve hukuksuzluğa karşı olduğumuz gibi, bize yönelen bu haksızlıklara karşı da onurlu duruşumuzu ve mücadelemizi sürdüreceğiz."