etkin haber

229

ADANA

Adana'da TTB yöneticilerine verilen cezalar kınandı

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri, Efrin operasyonu sırasında yaptıkları açıklama nedeniyle TTB yöneticilerine verilen hapis cezalarını kınadı, "İktidara hoş görünmeyen her ifadenin yargılanarak cezalandırılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

ETHA - Çarşamba - 8 Mayıs 2019 - 12:11
Adana Tabip Odası, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Adana Veteriner Hekimler Odası ve Adana Barosu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyeleri ve İstanbul Tabip Odası (İTO) yöneticilerine Efrin operasyonu sırasında yaptıkları açıklama nedeniyle verilen hapis cezalarını kınadı.
 
Adana Tabip Odası'nda yapılan toplantıda konuşan Oda Başakın Prof. Dr. Ahmet Hilal,  "Savaş bir halk sorunudur" dedikleri için 10 TTB üyesine 20 yıla yakın hapis cezası verildiğini hatırlattı.
 
'KABUL ETMİYORUZ, ETMEYECEĞİZ'
 
"İçeriği savaş karşıtlığı olan bir açıklamanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' gibi bir ifade ile tanımlanması ve bu gerekçeyle cezalandırılması anlaşılabilir bir durum değildir" diyen Hilal, görüşlerin özgürce ifade edilmesinin "suç" olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti. Hilal, "İktidara hoş görünmeyen her ifadenin yargılanarak cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. Hekimlerin her durumda ölüme karşı yaşamı savunmalarının mesleki sorumlulukları gereği olduğunu belirtiyor, ülkemiz yargı sisteminin en yakın zamanda bu büyük yanlıştan dönmesini talep ediyoruz" dedi.
 
ULUTAŞ: KARAR AİHM'DEN DÖNECEK
 
Ceza alan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, verilen cezaya ilişkin temyiz başvurusu yapacaklarını bildirdi. Türkiye'de yaşanan hukuki süreç nedeniyle çok da umutlu olmadıklarını ifade eden Ulutaş, "Bu kararların eninde sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) döneceğine inancım tamdır" diye belirtti.