etkin haber

119

İZMİR

Bozgeyik İzmir'den seslendi: Kamu emekçileri taleplerine sahip çıksın

Talepleri için Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri İzmir'de yaptıkları açıklamada, tüm kamu emekçilerine bu taleplere sahip çıkma çağrısı yaptı.

- Pazartesi - 29 Temmuz 2019 - 20:45
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi, talepleri için dört ayrı koldan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yürüyüşün Muğla kolu İzmir'e ulaştı.
 
Konak'ta basın açıklaması yapan KESK üyelerine HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'da destek verdi. Burada konuşan KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik, "Kamu emekçileri ve emeklileri öncelikle bugüne kadar ellerinden alınanları geri istiyor. Bugüne kadar hep ertelenen, fazlası ile hak ettikleri insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının garanti altına alınmasını istiyor" dedi.
 
KESK olarak, işçisinden, kamu emekçisine, emeklisinden asgari ücretlisine, küçük esnafından çiftçisine kadar emeği ile yaşam mücadelesi verenleri bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Bozgeyik, "Biz her şeyden önce kamu hizmetlerinin dönüşüm adı altında ticarileştirileştirilmesinin yarattığı yıkıcı etkilerinin ortadan kaldırılmasını, halktan yana bir kamu hizmeti önündeki engellerin kaldırılmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
 
Yürüyüşün taleplerini sıralayan Bozgeyik, şöyle devam etti: 
"Yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınmasını, 
 
Buna göre 2020 yılı için mevcutta 3.055 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşının, yani 15/1 derece kademesindeki bekar hizmetli kamu emekçisinin maaşının (taban aylık, aylık kat sayı, yan ödeme, ek ödeme, özel hizmet, kıdem aylık) AGİ hariç 4.222 TL’ye çıkarılmasını, 
 
Hali hazırda 295 TL olan eş yardımının 478 TL’ye çıkarılmasını, 
 
Çocuk yardımının her bir çocuk için 500 TL’ye çekilmesini, 
 
Eşi çalışmayan, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunan emekli kamu emekçilerine de eş ve çocuk yardımı verilmesini,  
 
Evi olmayan tüm kamu emekçilerine 515 TL kira yardımı yapılmasını,
 
İş yerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine aylık 457 TL yemek yardımı yapılmasını,
 
Tüm kamu emekçilerine yıllık 2 bin TL (aylık 166,67 TL) yakacak yardımı yapılmasını,
 
Maaş ve yardım kalemlerindeki artış taleplerimizin kabulü halinde 2021 yılı için 2020 yılında gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesini,
 
Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim oranın uygulanmasını,
 
Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan tüm kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını,
 
Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,
 
Zorunlu BES kesintisinin kaldırmasını,
 
Mevcut emekli maaşlarının artırılmasını,
 
EYT haksızlığına son verilmesini,
 
Kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmasını,
 
Kademeli geçişle ilgili yaş hadleri uygulanmamasını, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dikkate alınmasını,
 
Ek ödeme adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını, farklı kamu kurumlarında aynı ünvanda çalışan tüm kamu emekçileri arasında ücret eşitliğinin sağlanmasını,
 
0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için tüm kamu kurumlarında bir an önce ücretsiz kreşlerin açılmasını istiyoruz."
 
Bu talepleri kapılar ardında gizlice almadıklarını, işyerlerinden topladıkları taleplerle aldıklarını vurgulayan Bozgeyik, tekliflere sahip çıkma çağrısı yaptı.