etkin haber

874

DİYARBAKIR

Eğitim Sen: Anadilde ve kamusal eğitim için adım atın

Eğitim Sen Diyarbakır Şubeleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, piyasacı ve dini eğitimin bu yılda sürdüğü belirtildi, eğitim emekçilerinin sorunlarının çözümü ve anadilde demokratik, laik, bilimsel ve kamusal eğitim için adım atılması istendi.

ETHA - Cuma - 14 Haziran 2019 - 16:02
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Diyarbakır Şubeleri, "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Eğitimin Durumu" raporunu kamuoyuyla paylaştı.
 
Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube'de gerçekleştirilen basın açıklamasına sendikanın yöneticileri katıldı. Raporu, 1 No'lu Şube Kadın Sekreteri Zeynep Aykat okudu.  Raporda, anadilde eğitim başta olmak üzere eğitimdeki sorunlara tek tek yer verilerek, çözüm önerilerinde bulunuldu.
 
‘Tüm kademelerde yapılandırmalar söz konusu'
 
AKP'nin siyasal-idolojik hedeflerine paralel olarak hazırlanan "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi"nin 2018-2019 eğitim öğretim yılına damga vurduğunu belirten Aykat, Vizyon Belgesi kapsamında eğitim sisteminin bütün kademelerinin daha piyasacı ve siyasal inanç merkezli olarak yeniden yapılandırıldığını kaydetti.
 
Vizyon Belgesi'ne öğretmenler tepkili
 
Aykat, Vizyon Belgesi'nde yer alan "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun öğretmenlerin iradesi dışında, onların görüş ve önerileri alınmadan masa başında hazırlanmak istenmesine eğitim emekçilerinin tepkili olduğunu söyledi. 
 
Aykat, iktidarın Öğretmenlik Meslek Kanunu ile oluşturulmak istediği profilleri şöyle sıraladı:
 
-Siyasi iktidara ve yönetime tabi öğretmen profili
 
-İş güvencesinin kaldırılması,
 
-Katı bir hiyerarşi oluşturulması ve başöğretmenlik ile uzman öğretmenliğin kurumsallaşması,
 
-Okul yönetimlerinin profesyonelleştirilmesi; eğitimde ticarileştirmenin artırılması ve bütçeden eğitime ayrılan payın azaltılması,
 
-Öğretmenin karar verici değil sadece belirlenen programları uygulayan olduğu bir kimliğe sahip olması,
 
-Öğretmenlik mesleğinin sınıf içerisi ile sınırlandırılması ve sadece bu anlamda profesyonelleşmesi,
 
-Öğretmenlerin sorumlulukları ve görevleri artarken, hakların geriletilmesi,
 
-Çalışma saatlerinin, maaş karşılığı ders saatlerinin artırılması ve bunun sonucu olarak öğretmen açığının yeni öğretmen istihdam etmeden azaltılmasını hedefliyor."
 
Türkiye'de ulus devletin inşası sürecinde oluşturulan tek dil politikasının hiç sekteye uğramadan devam ettiğini vurgulayan Aykat, AKP'ninAvrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde göstermelik olarak atmış olduğu adımlardan gerçek hedeflerine ulaşınca vazgeçtiğini kaydetti. Ülkede yaşayan milyonlarca insan anadillerinde eğitim alamadığını belirten Aykat, anadilde eğitimin talep edilmesinin ise çeşitli gerekçeler sunularak kriminalize edilip yasak kapsamının genişletildiğini ifade etti.
 
Demokrasi ve emek mücadelesinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Aykat, taleplerini şöyle sıraladı:
 
-Anadilde demokratik, laik, bilimsel ve kamusal eğitim,
 
-Müfredatın çağa uygun hale getirilmesi gerici yoz cinsiyetçi söylemlerden ve uygulamalardan arındırılması,
 
-Güvenceli istihdam,
 
-Kadrolaşmaya son verilip objektif kriterlere göre idareci atamaları yapılmalı,
 
-Sözleşmeli öğretmenlik atamalarından bir an önce vazgeçilip kadrolu ve güvenceli atamalar yapılmalı,
 
-Toplumsal vicdanı yaralayan ve yozlaştıran taciz tecavüz ve şiddeti teşvik edici cezasızlık sisteminden bir an önce uzaklaşıp, ciddi yaptırımlar uygulanması,
 
-OHAL  komisyonu biran önce lağvedilip ihraç edilen kamu emekçileri bir an önce görevlerine iade edilmelidir."