etkin haber

174

ANKARA

Eğitim-Sen: Öğretmenler MEB'i sınıfta bıraktı

Eğitim-Sen 2018-2019 eğitim öğretim yılını 2326 öğretmenin yanıtladığı anket soruları doğrultusunda değerlendirdi. "Uygulanan eğitim politikalarının velileri ve öğrencileri özel öğretim kurumlarına yönlendirdiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna öğretmenlerin yüzde 77'si "evet" yanıtını verdi.

ETHA - Perşembe - 13 Haziran 2019 - 16:31
2018-2019 eğitim öğretim yılı yine yoğun tartışmaların gölgesinde sonlandı. Eğitim-Sen, "Bakan Ziya Selçuk tarafından yürütülen değişim algısı ve sorunlara çözüm üretileceği beklentisi çöktü" diyerek tüm yılın değerlendirmesini 2326 öğretmene yönelttiği sorular doğrultusunda yaptı.
 
ÖĞRETMENLER EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI BAŞARILI BULMADI
 
Eğitim-Sen, anket çalışması doğrultusunda öğretmenlerin yüzde 48'i, yani 1105 öğretmenin "2018-2019 eğitim öğretim yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "başarısız" yanıtını verdiğini aktardı. Aynı soruya "başarılı" yanıtını verenlerin oranı ise 21 kişiyle sınırlı kaldı.
 
İMAM HATİP VE ÖZEL OKULLARA TEŞVİK ARTIYOR
 
Raporda 4+4+4 sistemiyle birlikte AKP ve MEB'in hızla özel okulları teşvik ettiğine, devlet okullarını ise imam hatipler ve meslek liselerinin ağırlık kazanacağı şekilde dönüştürdüğüne vurgu yapıldı.
 
Özel okullara yönelik talepte ciddi artışların olduğuna dikkat çekilerek "Bu durumun en yakından tanığı olan öğretmenlere 'Uygulanan eğitim politikalarının velileri ve öğrencileri özel öğretim kurumlarına yönlendirdiğini düşünüyor musunuz?' sorusunu yönelttiğimizde ankete katılanların sadece yüzde 10'u 'hayır' yanıtını vermektedir. Bu soruya öğretmenlerin yüzde 77'si (1790 kişi) 'evet' yanıtını verirken, yüzde 12'si 'kısmen' yanıtı vermeyi tercih etti. MEB'in ısrarla eğitim sistemindeki sorunun kaynağı olarak ilan ettiği öğretmenlerin böylesine güçlü biçimde eğitim sistemini eleştiriyor oluşu, asıl sorunun yıllardır sistematik biçimde izlenen eğitim politikalarındaki tercihlerde yattığını açıkça gösteriyor" dedi.
 
Eğitim-Sen raporunda, AKP'nin temel politika metinlerinde yer alan birçok değişikliğin Bakan Ziya Selçuk tarafından 'cilalanarak' kamuoyuna pazarlandığı da ifade edilerek şöyle devam edildi:
 
"Her defasında dile getirdiğimiz üzere, eğitim politikaları belirlenirken öğretmenlerin ve öğrencilerin düşünceleri yok sayılmaktadır. Bu durumun en önemli sonucu MEB'in politikalarının gerçekliğini yitirmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 'MEB'in sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna öğretmenlerin yüzde 78'i (1810 kişi) 'hayır' derken, 'kısmen' yanıtını verenlerin oranı yüzde 18 (420 kişi) olarak karşımıza çıkmakta. Öğretmenlerin sadece yüzde 3'ünün (70 kişi) bu soruya 'evet' yanıtını vermesi, öğretmenler nezdinde eğitim politikalarının gerçekçi görülmediğini göstermektedir."
 
'ÖĞRETMENLER HAK, EŞİTLİK, ADALET VE DEMOKRASİ İSTİYOR'
 
Raporda öğretmenlerin iş yaşamındaki memnuniyetinin de altı çizildi. Son iki seçimin temel vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge, sözleşmeli, ücretli, kadrolu adı altında çalışanların olduğuna işaret edilerek "AKP ve MEB, havuç-sopa taktiğinden vazgeçmedi. Öğretmenlere yöneltilen 'Sözleşmeli, ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusu  yüzde 88 oranında (2056 kişi) 'hayır' yanıtı alırken, ankete katılanların sadece yüzde 7'si (157 kişi) bu soruya 'evet' yanıtı verdi" denildi.
 
ÖĞRETMENLER MÜLAKAT SİSTEMİNE "HAYIR" DEDİ
 
Eğitim-Sen anketinde en fazla "hayır" yanıtını alan ikinci konu başlığı ise "mülakat" sistemi oldu. Bu uygulamayla liyakat ilkesinin ortadan kaldırıldığını savunulurken "kadrolaşmanın en önemli aracı haline getirilen ve yeni rejim için 'makbul görülen' öğretmen inşasında temel rol oynayan mülakat sistemi, öğretmenlerin yüzde 94'ü (2194 kişi) tarafından onaylanmıyor. 'Mülak' sorusuna öğretmenlerin sadece yüzde 3'ü (68 kişi) 'evet' derken, yüzde 2'si (58 kişi) 'kısmen' yanıtını vermeyi tercih ediyor" denildi.
 
CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
 
'Eğitimde cinsiyetçi bakış açısı' başlığı da öğretmenlerin gündeminde olan bir diğer konu başlığı oldu. Öğretmenler "Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlandığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 75'lik kesim (1739 kişi) "hayır" yanıtını verirken, yüzde 9'u (199 kişi) "evet", yüzde 15'i (350 kişi) "kısmen" ve yüzde 2'si (38 kişi) de "fikrim yok" yanıtını verdi.