etkin haber

361

ANKARA

Erdoğan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halfeti'de yapılan işkenceyi yok sayarak, "Sistematik işkence veya kötü muamele iddiaları ifadeleri artık geride kalmıştır. Demokrasiyi daha ileriye taşınması durumunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Türkiye işkenceye sıfır tolerans vermektedir" dedi.

ETHA - Perşembe - 30 Mayıs 2019 - 16:06
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı. "İfade özgürlüğü kararları Yargıtay tarafından incelenecek; tutuklama tedbiri ölçülü uygulanacak" diyen Erdoğan'ın konuşmasındaki "yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, demokrasi" vurguları dikkat çekti.
 
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
-Elbette eksiklerimiz bozulmaya yaşadığımız alanlar var ama her şeye rağmen kendi medeniyetimizle olan bağlarımızı koruyoruz. Yargı reformu belgesi güven veren erişilebilir adalet noktasıyla hazırlanmıştır. Elbette eksiklerimiz var. Bugün tanıtım yaptığımız reformlarda bize yol gösterecektir.
 
-Yargı reformu özgürlük kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmaktır. Bunun için her alanda çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşların sisteme duydukları güveni arttıracaktır.
 
-Bugün bulunduğumuz durum özgürlükçü, katılımcı politikaların etkisidir.
 
ERDOĞAN TÜRKİYE'DE İŞKENCE OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
 
-Yargı reformu stratejisi belgemiz 2 temel anlayış perspektif üzerine oturuyor. Hak ve özgürlüklerin daha da geliştilmesini öneriyor. Türkiye'nin önceliklerini bu başlıklar altında değerlendireceğiz. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Son 6 yllık süreçte bu özgürlüğün gelişmesine yönelik önemli adımlar attık. Sistematik işkence veya kötü muamele iddiaları ifadeleri artık geride kalmıştır. Demokrasiyi daha ileriye taşınması durumunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Türkiye işkenceye sıfır tolerans vermektedir.
 
-Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını istiyoruz. Yargıda sadeleştirilmiş süreçlerin oluşturulması önleyici ve koruyucu hukuk uygulamalarının sisteme kazandırılması da önceliğimizdir. Adli yargılamada mevzuat paketleri hazırlıyoruz. Kanun yolu güvenliğinin artırılmasını sağlayacağız.
 
-Yargıda sadeleştirilmiş durumların uygulanması önleyici hukuğun sisteme kazandırılması önceliğimizdir.
 
-Düşünce açıklaması suç oluşturmayacak. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz.
 
İNTERNET SANSÜRÜNE DEVAM EDİLECEK
 
-İnternet engellemeyi gözden geçiriyorum. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak. İnsan hakları eylem planının ilkini 2014 yılında hazırlamıştık. Yeni plan kısa süre içerisinde tamamlanacak.
 
-Belgedeki ikinci amaç başlığı yargı bağımsızlığının geliştirilmesidir.
 
HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YIL OLUYOR
 
-Hakimler ve savcılar hakkındaki disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz.
 
-Reform belgemizin üçüncü amaç başlığı insan kaynaklarının niteliğinin artırılması. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkartılıyor ve kontenjanlar azaltılıyor. Hakim, savcı, noter olmak içinse özel meslek sınavlarına girilmesi gerekiyor.
 
-Hakim ve savcılar kürsüye mezun olunca geçmeyecekler. Önce yardımcı olacaklar. İkinci bir sınavla mesleğe geçecekler.
 
-Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yeniden düzenliyoruz. Hukuk eğitimi almış olanların kariyer planı olarak düzenliyorum.
 
-Avukatların bilgi, belge temin etmek için yetkilerini artırıyoruz.
 
-Kira ve eser başta olmak üzere belirli değerin üstündeki tasarrufların avukat yardımıyla hazırlanması zorunlu olacak.
 
-Vekalet ücretinin KDV durumunu indirmeyi planlıyorum.
 
-Maaş ve özlük haklarının yetersizliği dolayısıyla kamuda avukat bulmak zor. Bu sorunu da çözeceğiz. Adalet teşkilatımızın bilişim sisteminin yurt dışı temsilciliklerimizle entegrasyonunu sağlıyoruz.
 
HER AVUKATA YEŞİL PASAPORT VERİLMEYECEK
 
-Avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz. Bu sorunları da çözüyoruz. Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.
 
'CEZA MAHKEMELERİ 24 SAAT ÇALIŞACAK'
 
-Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek ceza mahkemelerinin 24 saat esasi ile hizmet vermesini planlıyoruz. Yazı işleri müdürlüğünü hukuk mezunu kişilerin girebileceği kariyer mesleği olarak yeniden yapılandırıyoruz.
 
BASİT YARALAMA VE TEHDİT ŞİKAYETE BAĞLANIYOR
 
-Basit yaralama, tehdit şikayet etmeye bağlanıyor. Basitleştirilmiş ve hızlı hukuğun birçok ülkede modeli vardır. Yargılanamanını bir an önce başlaması amaçlanmaktadır.
 
-Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında video konferans yöntemiyle ifade alınmasını sağlayan SEGBİS sistemi kurulacak.
 
-Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek.
 
NOTERLİK MESLEK OLUYOR
 
-Sınavla noter yardımcısı olunacak. Yeni noterlikler Adalet Bakanlığı tarafından açılıyor.