etkin haber

329

HABER MERKEZİ

HDK yeni dönemdeki mücadele hattını belirledi

Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclisi, "ekonomik kriz, İstanbul yerel seçimi, AKP'nin bölgesel emperyalist hamleleri, Gezi direnişi davası" gibi bir çok konuyu değerlendirdi.

ETHA - Çarşamba - 29 Mayıs 2019 - 14:32

Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem 3. Genel Meclis toplantısı, 26 Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kazanımla sonuçlanan açlık grevi direnişini selamlayan HDK Genel Meclisi, "Bu süreç bize, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan temel bir insan hakkının kullanılmasının temininin dahi ne çok bedele mal olduğunu, içinden geçmekte olduğumuz siyasal rejimin karakterini ve mücadelenin henüz başında olduğumuzu bir kez daha hatırlattı" diye kaydetti.

Halkların Demokratik Kongresi, 31 Mart seçimlerinde takındığı tutumu İstanbul seçimlerinde devam ettireceğini, halk iradesinin gasp edilmesine karşı mücadelesini sürdüreceğini bildirirken “İktidarın, tecride karşı direnişin basıncı karşısında attığı geri adımların veya tersinden yeni bir militarist dalganın, muhalefet bloku arasında kafa karışıklığı ve bölünme yaratmak amacıyla kullanmasına izin vermeyecektir. AKP-MHP faşist blokunu geriletmek isteyen tüm muhalif güçleri de aynı duyarlılık ve uyanıklık ile söylemeye, eylemeye çağırmaktadır” diye belirtti.

HDK, yerel demokrasilerin inşası için belediyelerin halk denetimine açılması, kent yönetimine halkın katılımı, kent müştereklerinin kolektif tasarrufu gibi talepler ve ortak sorunlar etrafında örgütlenecek, yerel halk meclislerinin kurulması ve yaygınlaşması için çaba gösterecek.
 

AKP'nin bölgesel politikalarının iflas ettiğini vurgulayan HDK, şunları kaydetti: "ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının yanı sıra askeri hareketliliğe yönelmesi, tüm bölge için önümüzdeki günlerde, yeni bir sıcak çatışma tehdidi doğurmaktadır. ABD, küresel ve bölgesel güçleri kendi etrafında toplanmaya zorlamaktadır. Türkiye’nin de bu baskı ve zorlamadan nasibini alacağı ve direnme imkanlarının kısıtlılığı açıktır. Halklar için ölüm, göç, zulüm ve yoksulluktan başka bir sonucu olmayan emperyalist saldırganlık ve savaşa karşı Halkların Demokratik Kongresi, İran halklarının yanında olacaktır. İran rejiminin karakteri ve suçları hepimizin malumudur. Ancak demokratik dönüşümün ancak halkların kendi iradeleri ve özgüçleri ile mümkün olduğunun da farkındadır."

HDK’nin kararlılıkla mücadelesini sürdüreceği konulardan birinin kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulması olacağı belirtilen sonuç bildirgesinde, erkek faillerin cezalandırılması vurgulandı. Sonuç bildirgesinde, "HDK Kadın Meclisleri 'erkek değil gerçek adalet' tesis edilene kadar bu davaların takipçisi, kadın özgürlük mücadelesinin kararlı bir parçası olmaya devam edecektir" denildi. 

Hakikat ve adaleti dayalı bir yüzleşme için mücadele çağrısını yapan HDK, şunları kaydetti: "İktidar bloku, içerideki ve dışarıdaki sıkışmışlıklarını ve meşruiyet bunalımını 19 Mayıs’ta Samsun’da sergilediği “aynı gemideyiz” temsili ile aşmak istemektedir. Ama güvertede istenmeyenler açıktır;  Kürtler, emekçiler, kadınlar, Müslüman olmayan halklar, Aleviler, gençler, yeni rejimin kolladığı sınırların içinde yer gösteremediği muhalifler. Herhangi bir restorasyon olarak görülemeyecek nitelikleriyle faşist inşa süreci, kimi yönlerden esaslı bir kopuşu temsil etse de bu yönüyle eski rejimin kadim çizgisini sahiplenmektedir. Osmanlı’dan Cumhuriyete uzanan arındırmacı ve asimilasyoncu bir ulusçuluğu da içeren bu kadim çizginin acı sonuçları olan Dersim, Pontus, Ermeni tehcir ve soykırımlarının başlangıç tarihi Mayıs ayı olmuştur. Bu soykırım ve tehcirlerde ve farklı bir tarihsel bağlamı, farklı bir failli olsa da yine Mayıs ayında başlayan Çerkes sürgün ve soykırımında yaşamını yitiren ve köklerinden koparılan mağdurları saygıyla anıyoruz. Halkların barışçıl geleceği açısından elzem olan, hakikate ve adalete dayalı bir yüzleşme için mücadeleye devam ediyoruz."

24-25 HAZİRAN’DA SİLİVRİ’DE OLACAĞIZ

Gezi direnişi ile ilgili açılan davaya dikkat çekilen sonuç bildirgesinde, "Halk eyleminin arkasında organizatörler, sponsorlar aranmasına izin vermemek ve Gezi davasını halka karşı suç işleyen ceberutluğun yargılanmasına dönüştürmek için altı yıl önce hepimiz Gezi’de olduğumuz gibi, 24-25 Haziran’da Silivri’de olacağız. Gezi’de mayalanan halklar ittifakını derinleştirerek faşizme karşı tüm demokrasi güçlerinin eylemli birlik ve dayanışmasını örmek HDK’nin temel yönelişidir" denildi.