etkin haber

198

HABER MERKEZİ

İspanya kadın grevinden deneyimler

İspanya Grev İnisiyatifi, 8 Mart kadın grevini şu şekilde tanımlıyor: "Sokaklar birlikte bağıran, dans eden, gösteriler yapan kadınlarla dolu olduğunda, televizyonda onu sunan kadın sunucular da greve çıktığı için hiçbir program olmadığında, balkonlarda, kadın evlerinin teraslarında, şirket binalarında grev sembolleri asılı olduğunda, sendikalar kadınları bir emek grevine çağırdığında, herhangi bir şey alacak kadın olmadığı için alışveriş merkezleri boş kaldığında buna da başarılı bir grev diyebiliriz."

- Salı - 29 Ocak 2019 - 09:24
İspanya Grev İnisiatifi, 8 Mart 2018 yılında ulusal çapta kadın grevi örgütledi. Uzun bir çalışma sonrası örgütlenen greve genç, ev emekçisi, işsiz birçok kadın katıldı.
 
İspanya Grev İnisiatifi, kadın grevinin örgütlenme deneyimi ve ortaya çıkardığı sonuçlar ile iligli ETHA'nın sorularını cevapladı.
 
İspanya Grev inisiatifi'nin ETHA'nın sorularına verdiği cevaplar şöyle:
 
Grev örgütlerken hangi politik meseleler karşınıza çıktı? En önemlisi hangisiydi? Somut talepler formüle ettiniz mi?
 
İspanya'da feminist grevi oluşturan ve tanımlayan dört tipte grevden (bakım işleri, tüketim, öğrenci ve emekçi) ve bunları kesen 4 eksenden (şiddet, ekonomi, beden ve sınırlar) bahsedebiliriz. Öncünün, politik özne olarak kadın olduğu feminist bir grevdir bu, eğer üretim ve yeniden üretim alanlarından çekilirsek dünya durur. Yaşamın tüm alanlarında bizim yokluğumuzun ne anlama geldiğini göstermek istiyoruz, bu nedenle erkeklerin de durması bir anlam ifade etmez, bu grevin amacını baltalayacaktır.
 
Geçen yıl, feminist hareket İspanya'daki kadınları, söylemleri dört eksende (şiddet, beden, ekonomi ve sınırlar) bir araya getirilen dört tipte birbirinden ayrı grevin (bakım işleri, tüketici, eğitim ve emek) toplamından oluşan feminist bir kadın grevine çağırdı.
 
Sendikaların bir emek grevi çağrısı yapmasını başardık (en büyük iki sendika 2 saatlik, daha küçük sendikalar ise 24 saatlik bir çağrı yaptı) ki böylece çalışan kadınlar feminist grevi desteklediklerinde yasal bir dayanağa sahip olabildiler. Sendikalar tarafından sağlanan grevin yasal dayanağı cinsiyet temelli bir ayrıma dayanamazdı, yani sadece kadınları değil tüm işçileri kapsayabilirdi yasal olarak.
 
Sonuçta, yasal dayanak bizim feminist grev çağrımızdan bağımsız bir durum. Erkeklerin bu emek grevine destek olmak için yasal dayanakları olsa da biz kadınlara çağrı yaptık.
 
Neden Kadın Grevi?
 
Geçmiş yıllarda Enternasyonal Feminist Örgütü, kadınlar olarak haklarımızı savunmak ve cis-hetero-patriyarkal sistemi lanetlemek için farklı grevler başlatmıştı.
 
Bu trendin devamı olarak, bu yıl bedenlerimizin ve yaşamlarımızın kontrolünü elimize alma hakkımızı savunmak için greve çıkmaya ve "durmaya" karar verdik. Günlük yaşamlarımızın tüm farklı boyutlarında mevcut güvencesiz emek süreçlerini lanetlemek istiyoruz. Bu güvencesizlik var olduğumuz alanlarda şiddet yaratıyor ve yaşamlarımızın doğru düzgün gelişiminin önünü tıkıyor. Bu nedenle, yukarıda bahsettiğimiz Feminist Grevi şu dört noktayla birlikte başlatmak istedik:
 
-Emek Grevi: Çalışmayı bırakmak istiyoruz; çünkü patriyarkal sistem ve kapitalizmin bize karşı ölümcül bir ittifak kurduklarını düşünüyoruz. İşlerin dağılımındaki cinsiyet eşitizliklerini, mesleklerin cinsiyet temelli ayrıştırılmasını, kadınların maaşlarının düşük olmasını ve kadınların yaptığı tüm görünmez, karşılıksız ve bazen de illegal işleri lanetliyoruz. Bunların üstüne ücret farkının acısını da çekiyoruz (istatiksel olarak, kadınlar erkeklerden yüzde 23 daha az kazanıyor). İşlerimizde ve evlerimizde çifte (veya üç kat) mesaimiz var. Erkeklerden daha fazla iş yeri tacizine maruz kalıyoruz ve yükselmemimizi engelleyen cam tavanlarla yüzleşiyoruz.
 
Tüm bu nedenlerden ve daha da fazlasından dolayı, iş anlaşmalarında ve sözleşmelerimizde toplumsal cinsiyet perspektifinin göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz. Ücret farkının ortadan kaldırılmasını ve işlerimizin saygı görmesinin ve düzgünce değerlendirilmesini/hesaba katılmasını/tanınmasını talep ediyoruz.
 
-Öğrenci grevi: Aynı zamanda sınıflarımızda, okullarda ve eğitim merkezlerinde de kamusal, feminist, seküler bir eğitimin her yerde olması için yaşamı durdurmak istiyoruz. Bu günlerde, eğitim sistemimizde sayısız patriyarkal içerik var. Örneğin, ilgili konu ne ise onunla ilgili kadınlar kitaplarımızda yer bulmuyor, kaybolmuş gibiler ve ana referanslar sadece erkeklerden yapılıyor. Gerçek bu mu? Sadece erkekler mi referansa konu? Hayır, kadınların silindiği insanlığın bu sahte ve yetersiz görünümüne karşı çıkıyoruz ve tarihte bir istisna olmadığımızı aksine erkekler tarafından üstü kapatılan, insanlığın yüzde 51'i olduğumuzu söylemek istiyoruz.
 
Dahası, sınıflarımız kadınların düşüncelerini ve fikirlerini ifade ederken özgür hissettikleri yerler değiller. Aldığımız cinsel eğitim bizi "normalleştiren" ve feminist hazzı dikkate almayan cis-hetero normlara itiyor. Bu patriyarkal ve cis-hetero-normatif trendlerden uzak durmak için feminist içerikli bütünlüklü bir eğitim ve tüm disiplin ve alanlarda trans feminist bir perspektif talep ediyoruz.
 
-Bakım işleri grevi: Durmak istiyoruz, böylece sanki bizim cinsimize özgü bir işmiş gibi bakım işlerinin tek sorumluluğunu almaya zorlanmayalım. Yeniden üretici emeğimiz görünmez kalıyor ve sistem tarafından değersizleştiriliyor, kadın alanı olarak sınırlandırılıyor. Sermaye ve yaşam arasındaki çelişki günlük yaşamımızda bizi boğuyor. Ailelerimize, partnerlerimize, iş arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza ve çevremizdeki herkese sürekli bakmak durumunda kalanlar bizleriz. Bizim günlük çalışmamız olmasa sistem çökerdi. Bu grevle, dünyaya bu gizli gerçeği göstermek için "durmak" istiyoruz. İşlerin, yüklerin ve görevlerin yeni ve daha adil bir dağılımı için bakım işinin kendisini görünür kılmak, toplumsal farkındalığını genişletmek istiyoruz.
 
-Alışveriş grevi: Biz kadınlar tüketimin çoğunu üstleniyoruz, özellikle de evsel tüketimin. Ve tüketiciler olarak bu ortak gücümüzü kullanmak istiyoruz. Sürekli bir şekilde kadınlara yönelik cinsiyetçi reklamların bombardımanına maruz kalıyoruz. Bu reklamlar bizi cinsiyet kalıplarına tabi tutuyor ki feministler olarak bunları yıkmakta kararlıyız. Bu amaca ulaşmak için, sadece tüketimi düşürmek yetmez, aynı zamanda haklarımıza ve yaşamlarımıza saygı duyan alternatif bir tüketimin inşasına da girişmeliyiz. Biz olmadan, şehirlerimizin ve mahallelerimizn pazarları işlemez hâle gelir, çünkü market alışverişini yapan tüketiciler bizleriz.
 
8 Mart 2017'den beri yüzlerce kadın Feminist Grev sürecini inşa etmeye başladı. Hepimiz orada olmak istiyoruz, birlik halinde varmak istiyoruz ve birlikte yapmak istiyoruz. Heteropatriyarkiden uzak bir toplum için mücadele ederken sizi Feminist Grev sürecimize katılmaya çağırıyoruz. Greve çıkıyoruz;
 
Çünkü, yüzlerce kadın sadece kadın olduğu için katledildi ve artık bizimle değiller. İspanya'da son 15 yılda binden fazla kadın kadın cinayetlerinin kurbanı oldu ve kurbanların sayısı her gün artıyor.
 
Çünkü, binlerce kadın, bizi hâlâ kendilerinin malı olarak gören partnerlerinin veya eski partnerlerinin tacizine ve şiddetine maruz kalıyor.
 
Çünkü, maruz kaldığımız şiddeten sakınmak için korunmamız, güvenliğimiz veya hazırlığımız yok. Adalet sistemi bizi erkek şiddetinden korumuyor. Şiddeti lanetlediğimizde sözlerimiz görmezden geliniyor. İspanya toplumsal cinsiyet yasaları etkisiz ve uygulamada yetersiz. Üstelik, bu şiddeti durduracak ve önleyecek yeterli kaynak yok.
 
Çünkü, bedenimize sahip olduklarını düşünen, kendi şiddete meyilli erkekliklerini ve iktidarlarını kanıtlamak için kadınları değersiz gören, ceza almayacaklarından emin olan erkeklerin tecavüzüne uğruyoruz.
 
Çünkü, maruz kaldığımız saldırıları yüksek sesle dile getirdiğimizde inanılmıyoruz. İfadelerimiz sorgulanıyor ve saldırganlardan çok biz yargılanıyoruz.
 
Çünkü, haklarındaki bir raporun göçmen yaptırımlarına yol açabilmesi veya sınır dışı edilmeye yol açacak tutuklamalara neden olabilmesi nedeniyle düzensiz bir yönetimsel durumdaki göçmen kadınlar özellikle cinsel şiddete karşı daha korumasızlar. Bu onların koruma ve adalaet arayışını engelliyor. Çünkü, ev içi emekçilerin çalışma koşullarındaki kötüleşme saldırganların cezasız bırakılması nedeniyle hızlanıyor.
 
Çünkü, kamusal alanların, serbest alanların ve gecelerin sahibi olduklarına inanan ve sokağın, gecenin ve eğlencenin bir erkek alanıolarak kalmasını isteyen erkeklerin tacizine, saldırılarına ve cinsel hakaretlerine maruz kalmadan bu alanlarda yer alamıyoruz.
 
Çünkü, kadınlara saldırmak ve taciz etmek için yeni teknolojiler de kullanılıyor; özellikle kendilerini feminist olarak tanımlayan kadınları etkileyen siber-zorbalığın çok büyük sonuçları oluyor.
 
Çünkü, göçmenlik statümüze, yaşımıza, kültürel çeşitliliğimize (farklı etnik, çingene), cinsel yönelimimize (trans, hetero, lezbiyen), iş durumumuza (işsiz, ev emekçisi, orospu), anneliğe ilişkin kararımıza bağlı olarak patriyarkal şiddet kadınları farklı yönlerden etkiliyor.
 
Çünkü, kadınlar çocuklarımızı onları suistimal eden erkek ebeveynlerden korudukları için kriminalize ediliyor. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik sağlığından duyduğumuz korku nedeniyle çocukların iyiyliği yerine yetişkinlere göre belirlenen "adalet" gözetilerek planlanan ziyaretler aracılığıyla onlarla sürekli temas halinde kalmaya zorlanıyoruz.
 
Çünkü, bizler kurumsal şiddetin kurbanlarıyız, örneğin, kadınların hayatlarına mâl olan hatalardan sorumlu adalet ve sağlık sisteminin. Polis, adli ve sağlık bakım personellerinin spesifik konularda yetersiz eğitimi, cinsel şiddet tutumlarına neden olmakta, gerçeklerin, adaletin, suç ve hataların tazminin sağlanmasını, önleyici ve koruyucu adımların atılmasını engellemektedir.
 
Çünkü, patriyarkal ve sınıfsal cezalandırma sistemi nedeniyle küçük suçlardan mahkum olanlardan hiçbir suç işlemediği halde gözlem merkezlerinde tutulanlara özgürlüğünden yoksun çok fazla kadın var.
 
Çünkü, cinsel şiddetin acımasızlığı telefonlarımızın, televizyonların, bilgisayarların ekranlarından taşıyor, bizi kurban olarak kuruyor ve şiddet içeren erkekliği normalleştiren toplumsal bir görünüm her yere yayılıyor.
 
Çünkü, medyanın çoğu kadına yönelik şiddete 3. sayfa haberi olarak yaklaşıyor, kadın haklarını veya kendilerinin de taşıması gereken cinsel şiddete karşı mücadele sorumluluğunu umursamayan sansasyonel olaylarla dolu bir şekilde yansıtıyor.
 
Çünkü, devlet kadın ticaretinin sürmesi konusunda pasif davranarak, cezasızlığa göz yumarak ve buna karşı mücadeleye giderek daha az kaynak ayırarak kedni sorumluluğundan kaçıyor.
 
Başarılı bir grevi nasıl tanımlarsınız? Sizin kadın greviniz daha çok sembolik, politik veya ekonomik bir grev miydi? Bu alanlar arasında bir örtüşme var mıydı? Grevin üretimi başarıyla durdurduğu herhangi bir sanayi sektörü var mıydı?
 
Başarılı bir grev, her bir feminist grev tipinde kadınların önemli bir yüzdesinin yaşamı durdurması ve sadece üretim alanında değil, aynı zamanda ve her şeyden çok da yeniden üretim alanında bir çöküş yaratma ve bununla birlikte nihayetinde alternatif tüketim biçimlerine götürecek şekilde tüketim toplumumuzun temellerinin sorgulanması anlamına gelecektir. Böylece grev, hükümet düzeyinde karar alma süreçlerinde her bir talebimizi dikkate almalarını gerektiren bir dönüm noktasına dönüşecektir.
 
Sokaklar birlikte bağıran, dans eden, gösteriler yapan kadınlarla dolu olduğunda, televizyonda onu sunan kadın sunucular da greve çıktığı için hiçbir program olmadığında, balkonlarda, kadın evlerinin teraslarında, şirket binalarında grev sembolleri asılı olduğunda, sendikalar kadınları bir emek grevine çağırdığında, herhangi bir şey alacak kadın olmadığı için alışveriş merkezleri boş kaldığında buna da başarılı bir grev diyebiliriz.(Bakınız https://www.bbc.com/news/world-europe-43324406)
 
Kadın grevi daha çok sembolik, politik veya ekonomik miydi?
 
Bizim amacımız "klasik" bir işçi grevi düzenlemekten çok bu formatın ötesine geçmek. Planımız genellikle kadınların yaptığı tüm farklı görünmez görevleri ve faaliyetleri her düzeyde ve her yerde paralize etmek. Özellikle de, özel alandaki ev işi ve bakım işleri için grevi çağrısı yapıyoruz, bir emek grevi ve tüketici grevi (ikisi de kamusal alanda), tüm eğitim seviyelerinde bir öğrenci grevi çağırıyoruz.
 
Patriyarkal sistemin işleyişinde etkin farklı alanlar ve konulardaki yokluğumuzu vurgulamaya ve örgütlü sivil toplum tarafından üretilen diğer alan ve konuları feminist bir bakış açısıyla karşıtlaştırmaya çalışan sembolik boyutu toparlayan hayati önemdeki bir grev bu. Ancak mevcut politik kurumsallığı ve ekonomik şirketçiliği sorgulayarak, politik ve ekonomik boyutlarda somut önlemleri işaret eden taleplerle kendini ortaya koyarak ve kurumların dışında uzun süredir çalışan ve işleyen alanlarda makul ve mümkün alternatifler önererek bu iki boyutu da kapsıyor.
 
Diğer bir deyişle, farklı düzeyleri kapsamayı nasıl başardınız?
 
Genel grev kavramından kopuşarak ve onu feminist bir grev ile aşarak farklı düzeyleri kapsamak mümkün ve böylece sadece kamusal iş alanlarında değil, özel alanlarda da var olacaktır. Burada "Kişisel olan politiktir" iddiası büyük anlam kazanıyor. Bu yolla, tüm sistemin gezegenin ekolojik limitleriyle sınırlı çerçevesi içinde yeniden üretici alan üzerinden sürdürülebildiği ve üretici alanın diğerinin sürdürülebilirliği olmadan gelişemeyeceği ve buz dağının sadece görünür ucu olduğu da görünür kılınır, ve bağ tam da buradadır. Bunu kamuoyu gözünde görünür kılarak feminist grev, bize onun üzerinde toplumsal, politik ve ekonomik bakış açılarıyla çalışma olanağı sağlıyor. Göremediğiniz bir şey üzerinde çalışamazsınız.
 
Grevin üretimi başarıyla durdurduğu herhangi bir sanayi sektörü var mıydı?
 
Ekonominin kilit üretim sektörleri (tarım ve uluslararası iş bölümü dizgisini yarı çevresel anlamda takip eden hizmetler sektörü) geçici sözleşmeler, güvencesiz/esnek işler, yaşamlarında düzen olmayan, sendikasız ve bazen de bir sendika üyeliği ihtimalinin bile olmadığı işçiler ile karakterize olduğundan İspanya açısından emeğin üretici kısmı dikkate alındığında mutevazı sonuçlar bekleniyor. Bu durum kadınların daha sonraki varlık koşullarını tehlikeye atmadan greve çıkmaları ihtimalini bir hayli azaltıyor. Buna ek olarak, yokluğumuzla zarar verme ihtimalinin olduğu, kadınların en çok çalıştığı sektörlerin genellikle kamu sağlığı gibi bakım işleriyle ilişkili olması ama buna mukâbil minimum zorunlu hizmetin sunularak kesintiler yüzünden grev dışındaki normal iş gücünden çok da fazla fark yaratılamaması gerçeği, bu faaliyetleri gerçek yansımalarıyla durdurmayı imkansız kılmaktadır.
 
İspanyol devletinin üretim sisteminin devamlılığına katkı yapan işçilerin yüksek bir yüzdeyle yer aldığı, tekstil gibi diğer kilit sektörlerde fabrikaların yer değiştirmesi nedeniyle devlet sınırları dışında işsiz kalma olasılığı da dışa taşınmış oldu. Aynı zamanda, üst düzey yönetici pozisyonlarında enerji sektöründe olduğu gibi çoğunlukla erkekler yer almakta.
 
Tüm bu nedenlerden ve İspanya'nın küresel kuzeydeki bir devlet olma durumundan kaynaklı diğer 3 tip grevde daha büyük bir ilgi bekleniyor. Bazı grev tiplerini diğerlerinden daha önemli olmasından değil, hepsi temel bir yer tutar, fakat açıklanmaya çalışılan durum itibaariyle bu böyledir. Her şeye rağmen, bir veri olarak, 2018'deki feminist greve yaklaşık 5 milyon insan katıldı, sadece kadınları greve çağıracak yasal bir araç olmamasına da dikkat çekmek gerekmekle birlikte bu sayı, feminist grev amacımızın dışında yer alan emek grevine çıkmış erkekleri de içermektedir.
 
Örgütü yaratırkenki deneyiminiz neydi? Herhangi bir tavsiyeniz var mı?
 
Ülke çapında ortak çalışma her anın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde evrilebilen belli komisyonlarda yürütüldü. Şu an mevcut altı komisyon var, bunlar şu ana kadar yaptığımız dört ulusal toplantı (Elche, Zaragoza, Mérida, Gijón) sırasında kararlaştırıldı ve oluşturuldu.
 
-İletişim komisyonu: basınla ilişkilerden sorumlu (medya kuruluşları, televizyonlar); ortak grafik tasarım ve hem iç hem de dışarısı için çevrimiçi iletişim: e-posta, sosyal ağlar ve internet.
 
-Koordinasyon komitesi: ülkenin her yerindeki eş zamanlı eylemleri koordine etmekle, gösterilerin ortak ögelerini belirlemekle ve önemli tarihlerde ülke çapında koordineli eylemler düzenlemekle görevli.
 
-Değerlendirme komisyonu ve sonraki toplantılar: 8 Mart'ı gözlememizi sağlayacak göstergeler belirlemekle ve gelecek ulusal çaplı toplantıları örgütlemekle görevli.
 
-Öğrenci komisyonu: Eğitim merkezlerindeki eş zamanlı eylemleri koordine etmekle ve feminist grevin eğitime ilişkin yönlerini örgütlemekle görevli.
 
-Enternasyonal komisyon: İspanyol feminist grevin enternasyonal düzeyde yayılması ve diğer ülkelerdeki feminist hareketlerle bağlantı kurmakla görevli.
 
-Göç ve ırksallık komisyonu: 8 Mart çevrelerinde kesişimselliği ve sömürgesizleşmeyi öne çıkarmakla görevli.
 
Farklı komisyonlar ve bölgeler arasındaki bilgi akışı tek görevi komisyonlar ve bölgeler arasındaki iletişimi kurmak ve hiçbirimizin geride kalmadığından emin olmak olan koordinasyon komisyonu aracılığıyla sağlanıyor.
 
Genel bir kural olarak, eyalet çeşitliliğinin temsiliyetinde komisyonlara katılıma ve de grupların verimli bir şekilde çalışmasına olanak verecek şekilde her bir komisyon her bölgeden en fazla iki kişiden oluşuyor.
 
8 Mart komisyonları üyelerinin bireysel temelde katılmıyor olması önemlidir ama feminist grevin hazırlıklarında bölgesel düzeyde örgütlenirler, böylece bölgeleriyle dahil oldukları eyalet komisyonları arasında bir bağlantı olarak işlev görürler.
 
Her komisyona katılan iki kişi bölgeleri tarafından seçilmelidir ve her bölgede bu isimlerin kim oldukları, birisi bir eyalet komisyonuna bir şey taşımak istemesi durumunda açık olmalıdır.
 
Eyalet komisyonunun parçası olmak, aktif katılıma bağlılığın gerekliliğini da ifade eder. İşin koordine edilmesinde mesajlara yetişebilmek için zaman ve enerji harcamak, bilginin komisyonlar ve bölgeler arasında sorunsuz aktığından emin olmak gerekir. Eğer bilgi akışı kesilirse, iş zarar görür.
 
Patriyarkal sistem yeteneğe göre mevki dağıtan/bireyci oyunlar yoluyla bizi bölmeye ve karşı karşıya getirmeye çalışarak yaygın bir feminist öznenin oluşmasını imkansız kılmak ister. Üzerimize inşa edilmiş bu sistem içinde karşı iktidar yaratmak için örgüt temel bir elementtir. Asgari konsensüs temelindeki örgüt, bizi itaatkâr, yardımsever ve yalıtık bir figür olarak kodlayan patriyarkal yapıların olduğu her yere, farklı durumlardaki çok çeşitli kadınlara ulaşmamız için, her bir eksende birden çok yoğunluk noktasıyla ortak talepleri yükseltecek bir bilinci yaratarak seferberliğe olanak sağlar.
 
Özerk parti bağlantısız bir hareketin sürdürülmesi, bu alanın dışındaki öne çıkan mantığa uymayan farklı bir inşa ve işbirliği sürecine imkan verdiği gibi sendikal veya politik diğer örgütlere karşı herhangi bir borcu ve bağlılığı beraberinde taşımaksızın herkesin açık katılımına da imkan verir.
 
İlgiyi merkeze toplayan, iyi işleyen bir çalışmaya yardımı dokunacak dinamikleri hazırlamak, klasik tartışmalar üzerine görüşleri homojenize etmeden kaçınmak için çeşitliliğe saygı duymak ve tahakküm eksenlerine karşı bunların bağlantı noktaları üzerinde çalışmak. Aynı zamanda, geleneksel olarak dışarda bırakılmış veya dahil edilmemiş kesimlerden kadınlara*, yani yüzde 99'u orta sınıf olmayan, ev emekçisi, LGBTİ kolektifinden, işlevsel farklılıkları olan, göçmen emekli kadınlara* çağrı yapmak ve onları davet etmek.
 
-Her tipte grev içi çalışma gruplarındaki örgütlenme: Bakım işleri-ücretsiz emek grevi, emekçi grevi, tüketici grevi, öğrenci grevi.
 
-Bir etik kurallar dizgesi oluşturmak: Etik kuralları dizgesinin amacı kimin çağrı yaptığının, grevin nasıl ve ne zaman çağrıldığının, ayrıca birinin nasıl katılacağını, grev hazırlıklarına katılan öznelerin her birinin nasıl konumlanmaları gerektiğini belirtmek ve altını çizmektir.
 
-Feminist pratikler kılavuzu: Toplantılar için dikkat, dinleme, karşılıklı saygı içinde güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla.
 
-İletişim listesi hazırlamak ve farklı örgütlere, semtlere, vs. gidip konuşmak.
 
-İyi hazırlanılmış basın toplantıları düzenlemek (içerik, basına kimin konuşacağı, vs.)
 
Grev için nerede, ne zaman ve nasıl hareket geçtiniz?
 
Merkezi olmayan bir şekilde harekete geçildi: İspanya'nın her bölgesi sahip olduğu insan ve malzeme gücüne dayanarak kendi kendini yönetti ve yerelin bilgisine dayanarak kendi kararlarını aldı. Büyük şehirlerde, grevi örgütlemek üzere her alana özgü olarak önceden oluşturulmuş komisyonlar örgütünün toplamından oluşan semt meclisleri kuruldu. Aynı zamanda, her bölgede ne yapıldığıyla ilgili bir iletişim ağı oluşturuldu, böylece grevden önce bazı ortak tematik günler düzenlendi. Mesela 3 Şubat Komşuluk Günü'nde, 24 Şubat'ta pazarların olduğu günlerde. Bunlar çok çeşitli ve zengin ifade biçimlerine olanak sağladı, seferberliğe katılan kadınları daha da güçlendirdi.
 
Farklı istihdam alanlarını içerme ve greve en yüksek sayıda kadının katılımını sağlamada bazı başarılı stratejiler nelerdi?
 
Bir seçenek, örneğin Madrid veya Portekiz 8 Mart Meclisleri'nin yaptığı gibi, her ayın 8'inde periyodik meclis buluşmaları için sabit gün belirlemek. Bu sayede buluşma aralıklarına rağmen süreğen bir iş takibi yapılabildi. Her zaman bölgelerin, platformların veya kolektiflerin merkezi olmayan özerkliğine saygı gösteren feminist ağların birbiriyle ilişkilenmesi için gerekli kolektivitede bireysel öneriler getirebilmek için özörgütlülüğe güvenin olduğu bir alanda inşa edilmekle birlikte klasik planlama ve yayılma fikri aşıldı. Çünkü en nihayetinde bu geniş feminist özne için zaten birlik halindeydik.
 
Özellikle geçtiğimiz aylarda kolektifler ve semtlerle ilişkileri güçlendirmek için iletişim ve ağ kurma amaçlı komisyon çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Yoldaşlar her bir semt ve kolektifle birebir görüşerek neden bu formatta bir feminist grev çağrısı yaptığımızı anlattı.
 
Diğer yandan, öğrenci komisyonu aynı şeyi üniversitelerde yaptı. Meclislerini daha önce bulunmadıkları fakültelerde aldılar, böylece zaten var olan kulüp ve dernekler içinde daha fazla yayılıp güçlenebildiler. Onlara az olsalar da yalnız olmadıklarını hissettirdiler.
 
Kültürel sektörden katılım, katılımın alternatif biçimleriyle ilgili ve (sanat, müzik, tiyatro, şiir yoluyla) yaşamın tüm alanlarında patriyarkal yapıyı sorgulatacak eleştirel düşünce oluşturmada yeni eylemsellikler katıyor.
 
Enternasyonal ağları nasıl geliştirebiliriz? Enternasyonal düzeyde birlikte örgütleyebileceğimiz bir eylem var mı? İşbirliği yapmak ağınız veya grubunuzun ilgisini çeker mi?
 
Karşılıklı destek ve geri bildirim sağlayan bir iletişimi sürdürmek için var olan ağları tanıyarak ve bunların dışında hangi feministler var, nasıl oluşmuşlar, nasıl çalışıyorlar ve hangi gerçeklikten başlamışlar diye bakarak.
 
Oluşmaya başlayan, deneyim paylaşımı ve enternasyonal toplantılar yoluyla destek talep eden ağları tanıyarak.
 
Saygı ve dayanışma çerçevesinde ilişkiyi sürdürmemizi sağlayacak merkezi olmayan, öznel dayatmaların olmadığı, her bölgenin özgün gerçekliğini yabancılamayan ilişki biçimlerini savunarak.
 
Toplumsal ağlarda yer alarak. Çalışma arkadaşlarımız ve diğer yerlerden kolektiflerle birlikte enternasyonal çevrimiçi kampanyalar düzenleyerek.
 
28 Eylül, 25 Kasım, 10 Aralık, 18 Aralık, 8 Mart gibi kritik enternasyonal günlerde ortak eylemler düzenlenebilir.
 
İnsan hakları ihlalleri ve haklarını savunan insanlara yönelik saldırılara karşı feminist çağrılara destek vererek ve onları görünür kılarak.
 
Enternasyonal toplantılara, kadın konferanslarına ve bu tür etkinliklere katılarak.
 
Evet, işbirliği yapmak OLDUKÇA ilgimizi çeker!
 
Bize e-postalarımız ve sosyal ağlardan ulaşabilirsiniz:
-8M Enternasyonal Komisyonu-İspanya: internationalcommission8m.sp@gmail.com
-8M İspanya Komisyonu: huelgafeminista2018@gmail.com
-Web: http://hacialahuelgafeminista.org/ - http://hacialahuelgafeminista.org/international/
-Telegram Kanalı: https://t.me/HuelgaFeminista
-Twitter: https://twitter.com/HuelgaFeminista
-Facebook page: https://www.facebook.com/HuelgaFeminista
-Instagram: https://www.instagram.com/8mhuelgafeminista/
-Kaynak: http://hacialahuelgafeminista.org/international/