etkin haber

81

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen TİS imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde kamu emekçileri, yıllardır beklenen haklara yürüttükleri mücadele sonucunda sahip oldular, Tüm Bel-Sen ile belediye arasında anlaşma sağlandı.

- Cuma - 12 Temmuz 2019 - 18:36
Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Kamu emekçileri birçok kazanım elde etti.
 
İmzalanan sözleşmede şu maddeler yer aldı:
 
-Aylık sosyal denge tazminatı: Net 1.600 TL
-İkramiyeler: 1 Mayıs ve 29 Ekim’de net 750’şer TL, Kurban Bayramı’nda net 1000 TL
-Personelin 0-6 yaş arası çocuklarının faydalanacağı kreş sayısının artırılması için İBB idaresi, İZELMAN ve sendikamızca ortak çalışma yürütülecek
-Hizmet binalarında emzirme odaları açılacak
-Ulaşım kartı, BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olacak
-Çalışanlar personel kimlik kartını göstererek, Buz Pisti ve Doğal Yaşam Parkı’ndan eşleri ve çocukları ile birlikte ücretsiz yararlanacak
-Çalışanlar personel kimlik kartını göstererek, belediye kurumlarınca işletilen spor, kültür ve benzeri tesislerden eşleri ve çocukları ile birlikte ücretsiz yararlanacak
-Personelin eş ve çocuklarıyla birlikte gitmesi için ücretsiz kültür sanat etkinliği, gezi ya da piknik düzenlenecek
-Talep halinde, hastalanma, cenaze, düğün, taşınma gibi durumlarda kurum aracı ve şoförü tahsis edilecek
-Doğal afete maruz kalan çalışanlara kurum tarafından gerekli yardım ve kolaylık sağlanacak
-İşveren, mesai saatleri dışında göreve çağırdığı personele araç tahsis edecek
-Memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele ödenen harcırah konusundaki sıkıntıların kaldırılması amacıyla, idare bir iç genelge yayınlanacak
-2020 yılı için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılacak
-8 Mart’ta kadın personellere, 3 Aralık ve 10-16 Mayıs haftasında bir gün engelliler ve 18 Mart’ta şehit yakınları, 19 Eylül’de gazi yakınları izinli sayılacak
-Çalışanların mesai saatleri, resmi ve idari izinlere denk geldiğinde, bu süreler yıllık izinden sayılmayacak
-İlçelerde görev yapan tahsildarların sorunsuzca para yatırabilmesi için Vakıfbank dışında herhangi bir kamu bankasıyla daha anlaşma yapılacak
-İşveren çalışanlara ev taşıma sırasında izin ile gerekli kolaylığı sağlayacak
-Tedavisi yurtiçinde resmi kurumlarca yapılamayan hastalıkların tedavi giderleri, özel kuruluşlarda ve gerekirse yurtdışında işveren tarafından karşılanacak
-Yılda bir kez Eşrefpaşa Hastanesi’nde zorunlu tam teşekküllü check-up yapılacak. Bulgular olumsuz çıktığı takdirde daha ileri tetkikler de işveren tarafından karşılanacak
-İşveren, çalışanın işyeri ve sevk edildikleri hastane arasında olanaklar ölçüsünde araç tahsis edecek
-Sağlık kurulu raporları hariç, rapor hakkı 25 günden 28 güne çıktı
-İBB, İZSU ve ESHOT’ta Mobbingle Mücadele Kurulları kurulacak
-İşveren, işyerleri, yemek molaları vb. durumlarda çalışanların yararlanacağı miktarda yerel, ulusal gazete ve dergi bulunduracak
-Yemekhane sayısı artırılacak ya da çalışanların o bölgedeki resmi kurumların yemekhanelerinden yararlanması sağlanacak
-Koruma ve güvenlik çalışanlarının maktu mesailerinin ödenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak
-Zabıta personelinin mesai süresi ve çalışma süresinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için sendika ve işveren birlikte çalışma yürütecek
-Çalışanların görevlerini yaparken özel ve tüzel 3. kişilere zarar vermeleri halinde, aleyhlerine açılacak davalarda işveren hukuki destek sağlayacak
-Hizmet binalarında yetkili sendikaya bir temsilcilik odası tahsis edilecek
-Ailesinin şikâyeti üzerine eşine şiddet uyguladığı tespit edilen çalışanın, sözleşmeden doğan mali ve sosyal hakları eşine ödenecek.