etkin haber

369

ANKARA

MMO: İş cinayetleri giderek artıyor

TMMOB Makine Mühendisleri Odası iş cinayetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı, sigortasız, sendikasız, güvencesiz çalışma koşulları önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

ETHA - Cuma - 3 Mayıs 2019 - 10:39
TMOBB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener 4-10 Mayıs "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" dolayısıyla iş cinayetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
İşçi sağlığını ve güvenliğini sermayenin çıkarlarının belirlediğini vugulayan Yener, iş kazalarının ve iş cinayetlerinin artarak devam ettiğine dikkat çekti. Yener, şunları kaydetti: "Serbestleştirme-özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek-güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır."
 
İş güvenliği mühendisliğinin ve işyeri hekimliğinin dışlandığını belirten Yener, sorumluluğun işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklendiğini ifade etti. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirildiğini aktaran Yener, "SGK'nın 2018 yılı verileri hâlâ açıklanmamıştır. Ancak 2017 yılı iş kazası sayısı 359 bin 653'tür ve 2016 yılına göre yüzde 25,72 oranında artış vardır. 74 bin 871 iş kazasının olduğu 2012'ye göre ise iş kazaları 2017'de yüzde 380 oranında (4,8 kat) artmıştır" dedi.
 
MEVZUAT YENİDEN DÜZENLENMELİ
 
SGK'nın 2013-2017 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç ölüm vakası olmadığını kaydeden Yener, "Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56'dır. Türkiye'de ise iş kazaları oranın yüzde 99,998, meslek hastalıklarının oranı on binde 2'dir! Oysa meslek hastalıkları sıklığının binde 4–12 arasında değişmesi ve Türkiye'de zorunlu sigortalı sayıları üzerinden her yıl en az 35 bin yeni meslek hastalığı, tüm çalışanlar söz konusu edilirse olgu sayısının 100 bin ile 300 bin arasında olması gerekirdi" diye konuştu.
 
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Yener, sözlerine şöyle devam etti: "Kamu kuruluşlarında ve 50'nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması 2020 yılı beklenmeden hemen başlatılmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100'den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde 'tam zamanlı2 iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır."
 
Yener, "Sigortasız, sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı çalışma yasaklanmalı, sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.