etkin haber

465

ANKARA

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 11 Mayıs'ta Ankara'da

SES üyeleri, sağlık ve sosyal hizmetlerde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek için 11 Mayıs'ta Ankara'da buluşacak. SES üyeleri, başta 3600 ek gösterge olmak üzere güvencesiz çalışma, ihraçlar ve düşük ücretler gibi konulara dikkat çekecek.

ETHA - Salı - 7 Mayıs 2019 - 13:12
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlara ve sağlık sisteminde yaşanan yıkıma dikkat çekmek amacıyla 11 Mayıs'ta Ankara'da buluşmaya hazırlanıyor. SES üyeleri, ülkenin her yerinden gelen sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle birlikte Abdi İpekçi parkında miting yapacak.
 
Sendika Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Gönül Erden, iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırma biçiminin devam ettiğini, kamu emekçilerinin çalışma ve eğitim hakkına yönelik saldırıların arttığını ifade etti. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığın hak olmaktan çıkarılarak "paran kadar sağlık" anlayışının yerleştirildiğini söyleyen Erden, halkın sağlık hizmetine ulaşımının önüne engellerin konulduğunu sözlerine ekledi. Erden, kamusal hizmet olarak kamu tarafından verilmesi gereken sosyal hizmetlerin özelleştirilerek özel kurumlara devredildiğini, sosyal hizmetlerin hak olarak değil 'yardım' ya da 'lütuf' olarak sunularak iktidara bağımlı toplum yaratılmak istendiğine vurgu yaptı.
 
EK GÖSTERGE SEÇİM MALZEMESİ YAPILDI
 
Ek gösterge başta olmak üzere, emekçilerin haklı ve meşru taleplerinin seçim malzemesi haline getirildiğini belirten Erden, "Son dönemlerde yapılan açıklamalarda ya da çeşitli taslaklarda ek gösterge için polisler, din görevlileri ve eğitimcilerin adı geçmektedir. Sağlık alanından ise sadece hemşirelerden bahsedilmektedir. Bunu kabul etmiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmetler alanı bir bütündür; bu alanlarda farklı meslekler çalışmaktadır. 3600 ek gösterge sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki istisnasız herkesin hakkıdır" dedi.
 
Erden ayrıca, Hizmet Süresi Zammı'nın (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak şekilde, geçmiş çalışma süreleri de dahil edilerek ve fiili çalışma şartı ortadan kaldırılarak yeniden düzenlenmesini istediklerini aktardı.
 
Açıklama, "Sorunlarımızın bu kadar biriktiği ve iktidarın çözüme yönelik adım atmaktan imtina ettiği bu dönemde mevcut koşulların değiştirilmesi ve taleplerimizin elde edilmesi yönünde kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için 11 Mayıs saat 11:00’de Abdi İpekçi Parkı'nda olacağız" çağrısıyla sona erdi.