etkin haber

247

İSTANBUL

SES: 3600 ek gösterge hakkımız gasp edilemez

SES İstanbul Şubeleri '3600 ek gösterge, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine de verilsin' talebiyle Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

- Cuma - 11 Ocak 2019 - 14:14
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi önünde 3600 ek gösterge talebiyle basın açıklaması düzenledi.
 
"3600 ek gösterge hakkımız gasp edilemez" pankartının açıldığı eylemde "2019 yılında da mücadeleye devam edeceğiz, insanca yaşamak için taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz" denildi.
 
Basın açıklamasını SES Şişli Şube Yönetecisi Ferdane Çakır okudu. Çakır, "2018 yılında sağlık ve sosyal hizmetler toplumun ihtiyaçları yerine sermayenin ve egemenlerin ihtiyaçları temelinde planlanmış ve yürütülmüştür. Sağlık ve sosyal hizmet alanında uygulanan politikalar ve bunun bir yansıması olarak ortaya çıkan emek rejimi ise emekçilerin sömürüsünü derinleştirerek intiharları ve ölümleri artırmıştır" dedi. Savaş, çatışma, ötekileştirme ve baskı ile toplumun yönetilmeye çalıştığını söyleyen Çakır, yaratılan ekonomik krizin gerekçe yapılarak toplumun rıza gösterilmesinin istenildiğini aktardı.
 
Çakır, sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan sorunlar yığınla olduğunu ve bütün sorunların ortadan kalkması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.
 
Çakır taleplerini şöyle sıraladı:
 
-İnsanca yaşamayı sağlayacak temel ücret; çünkü performans uygulaması ile temel ücretlerimiz yok sayıldı. Döner sermayeler de sudan bahanelerle ödenmiyor. Ödenen ek ödemeler de emekliliğimize yansıtılmıyor. Yandaş sendikalarla yapılan 'satış sözleşmeleri' ve enflasyon ile birlikte ücretlerimiz iyice eridi. Kriz bahane edilerek elektrik, doğalgaz, gıda, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımıza yapılan zamlarla geçinemez duruma geldik
 
-Fiili hizmet süre zammı (Yıpranma Payı); fiili hizmet süresi zammına ilişkin çıkarılan yasal düzenlemenin, fiili çalışma süresinin kaldırılarak, geçmiş çalışma sürelerini kapsaması ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin dahil edilerek yeniden yasal düzenleme yapılmalıdır.
 
-3600 ek gösterge; iktidarlar ve siyasi partiler sürekli olarak emekçilerin haklı ve meşru taleplerini seçim malzemesi haline getiriyorlar. 24 Haziran seçiminde de birçok talep bu şekilde seçim malzemesi oldu. Bunların başında da ek göstergeydi.
 
Seçimin üzerinden yaklaşık olarak 6 ay geçtiği ve bu konuda hala bir düzenleme yapılmadığını belirten Çakır, "Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük eylem programında ise sadece eğitim emekçilerine 3600 ek gösterge verileceği ifade edilmiş, ancak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek gösterge talepleri gündeme dahi alınmamıştır. Hakkımız olan 3600 ek gösterge talebimizin yeni bir seçim malzemesi yapılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
 
Toplanan imzaların daha sonra belirlenecek bir tarihte TBMM Başkanlığına teslim edileceğini söyleyen Çakır, "Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin haklı ve meşru taleplerini 2019 yılında elde edeceğimize olan inancımızla, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve halkımızı mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz. 3600 ek gösterge sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine de verilsin" dedi.