etkin haber

158

ANKARA

SES: Taleplerimizde ısrarlı, mücadelede kararlıyız

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini açıkladığı basın toplantısı düzenleyen SES, "Taleplerimizde ısrarlı, mücadelede kararlıyız" dedi.

Sağlık - Perşembe - 14 Mart 2019 - 12:52
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, "Taleplerimizde ısrarlı, mücadelede kararlıyız" dedi.
 
Uyguladığı sağlıkta dönüşüm programı ile halkın sağlığını paranın egemenliğine tabi kılan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kölece çalışma koşullarına mahkum eden siyasi iktidarın, hem 14 Mart sağlık haftasını, hem de yerel seçimleri hesaba katarak yine vaatlerini sıralamaktan geri kalmadığına dikkat çeken Erden, 14 Mart'ı bir dizi sorunla karşıladıklarını söyledi. erden sorunları şöyle sıladı:
"-İş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırma biçimi yaygınlaşıyor,
-KHK ve YDK'lar aracılığıyla ihraçlar, iş güvencemize yönelik saldırıları daha da arttırdı, güvenlik soruşturmaları ile yeni bir boyut kazanan güvencesizlik, çalışma ve eğitim hakkını gasp etmekte,
-Sağlık ve sosyal hizmet alanına yönelik sürdürülen dönüşüm programları toplum sağlığını ve sosyal hizmet sunumunu olumsuz etkilerken, mesleki itibarsızlaştırmayla beraber şiddet ve intiharlar artmakta,
-Çalışırken ve emeklilikte aldığımız ücretler açlık sınırının altında yaşamımızı sürdürmemize neden olmakta."
 
AKP iktidarının boş vaadlerle sağlık emekçilerini oyaladığını kaydeden Erden, çözüm teleplerini ise şöyle sıraladı:
"-Haksız ve hukuksuz bir şekilde İhraç edilen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin işine iade edilmesi ve güvenlik soruşturmalarının iptal edilmesi 
-Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücretin yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,
-Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergelerinin 3600'den başlayarak kademeli olarak arttırılması,
-Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçilere geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde ve fiili çalışma süresi şartı kaldırılarak yeniden düzenlenmesi gelmektedir."
 
2019 yılı TİS görüşmelerinin krizin faturasının emekçilere kesilmek istendiği bir dönemde gerçekleşecek olmasına dikkat çeken Erden, "Yürütmekte olduğumuz fiili hizmet süresi zammı ve ek göstergelerimizin yükseltilmesi mücadelesinin yanına ücretlerimizin iyileştirilmesi talebini de ekleyerek, en düşük sağlık ve sosyal hizmet emekçisi temel ücretinin TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı olan 6500 lira olması için 1 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında yerellerde eylem ve etkinlikler düzenleyecek ve 11 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek bir buluşma ile taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bunun yanı sıra KHK'ların ve güvenlik soruşturmalarının iptali ve oluşan tüm mağduriyetlerin giderilmesi, güvenceli istihdamın önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik krizin yükünün emekçilere değil krizi yaratanlara fatura edilmesi vb. talepleri içeren bir mücadeleyi hayata geçireceğiz" dedi.
 
Toplu sözleşme masasında yandaş sendikanın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini görmezden gelen talepleri yerine işyerlerinde birlikte hazırladıkları talepler ile toplu fgörüyme masasında olacaklarını söyleyen Erden, bu süre içerisinde yürütecekleri çalışmaları ise şöyle sıraladı:
 
"-Yandaş sendika ve iktidarın, TİS'i muğlaklaştırdığı bir sürecin önüne geçmek için TİS sürecinde olması gerekeni ifade ettiğimiz bir kitapçıkla emekçileri bilgilendirme çalışmaları yürütecek,
-15 Mayıs – 15 Haziran tarihlerinde işyerlerinde TİS sandıkları kurarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini belirleyecek,
-Belirlenen talepleri işyerlerinde, illerde yapılan basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşacak,
-İllerde toplanan bu talepleri taşıyan TİS otobüsleri ile TİS görüşmelerinin başladığı gün ve saatte Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde olacak şekilde farklı bölgelerden hareket ederek ve uğradığımız her ilde TİS kürsüleri kurarak taleplerimizin kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacağız."