etkin haber

124

ANKARA

SES'ten 3600 ek gösterge kampanyası

SES, 3600 ek gösterge talebinin kabul edilmesi için bir aylık imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

- Salı - 8 Ocak 2019 - 14:22
SES, 2019 yılındaki mücadele taleplerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sendika Genel Merkez binasında yapılan açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden okudu. Erden, "2019 yılında da mücadeleye devam edeceğiz, insanca yaşamak için taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.
 
2018 yılında sağlığın ve sosyal hizmetlerin sermayenin ve egemenlerin ihtiyaçları temelinde yürütüldüğünü belirten Erden, "Sağlık ve sosyal hizmet alanında uygulanan politikalar ve bunun bir yansıması olarak ortaya çıkan emek rejimi ise emekçilerin sömürüsünü derinleştirerek intiharları ve ölümleri artırmıştır" dedi.
 
Yaratılan savaş, çatışma ve ötekileştirme ortamında ekonomik krize rıza üretilmeye çalışıldığını vurgulayan Erden, "Ancak tüm baskılara rağmen ülkenin dört bir yanından yükselen irili ufaklı direnişler bu duruma olan itirazı gösterirken, emekçilerin haklarından vazgeçmeyeceklerinin önemli bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Yine bu itirazlar ne anti demokratik yönetim anlayışını ne de krizin bedelinin kabul edilmeyeceğini dile getirmektedir" diye konuştu.
  
"Ekonomik krizin faturası gerek zamlarla, gerek ekonomi ve istihdam politikalarındaki düzenlemelerle emekçilere çıkarılmaya çalışılırken seçim vaatlerine de yansıyan haklı taleplerimizden kriz gerekçesiyle vazgeçmemiz isteniliyor" diyen Erden, yandaş sendikaların da bu duruma çanak tuttuğunu kaydetti.
 
"Krizin bedelini ödemeyeceğiz diyen emekçiler, KESK'in öncülüğünde 'Yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' kampanyası çerçevesinde düzenlediğimiz İzmir, Samsun, Adana, Diyarbakır ve İstanbul bölge mitinglerinde bir araya geldi" diyen Erden, talepleri etrafında 2019 yılında yürütecekleri mücadele programını oluşturduklarını ifade etti.
 
"İnsanca yaşamayı sağlayacak temel ücret" talep ettiklerini söyleyen Erden, performans uygulaması ile kamu emekçilerinin temel ücretlerinin yok sayıldığını, döner sermayelerin çeşitli bahanelerle ödenmediğini ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmamasının yoksulluğu artırdığını belirtti.
 
"Fiili hizmet süre zammı (Yıpranma Payı)" taleplerine ilişkin konuşan Erden, çıkarılan yasal düzenlemenin, geçmiş çalışma sürelerini kapsaması ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin dahil edilerek yeniden yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.
 
"3600 ek gösterge" talebinin iktidar tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldığını ve buna izin vermeyeceklerini söyleyen Erden, "3600 ek gösterge hakkımız" talebiyle imza kampanyası başlatacaklarını ifade etti.
 
Erden, kampanyanın startını 9 Ocak'ta yerellerde yapacakalrı basın açıklamaları ile vereceklerini ve 9 Şubat'a kadar devam edeceklerini kaydetti. Toplanan imzaların daha sonra Meclis Başkanlığı'na teslim edileceğini belirten Erden, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kampanyaya destek vermeye çağırdı.
 
Erden konuşmasını şöyle bitirdi: "Enflasyonla eriyen ücretlerimizdeki kayıplar giderilsin, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan emekçilerin en düşük temel ücreti 6.500 TL olarak belirlensin ve tüm ödemeler emekliliğe de yansıtılsın. Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamını kapsasın,  geçmiş çalışma yılları dahil edilsin ve fiili çalışma şartı kaldırılsın."