etkin haber

250

HABER MERKEZİ

Sosyalist Kadın dergisinin 23. sayısı çıktı

Sosyalist Kadın dergisinin yeni sayısı "Özgürlük sorunlarımız" başlıklı dosya konusu ile çıktı.

- Çarşamba - 19 Aralık 2018 - 15:48
Mevsim dönümlerinde yayımlanan Sosyalist Kadın dergisinin 2018 Kış sayısı çıktı. Derginin son sayısı, bir önceki sayının devamı niteliğinde  “Özgürlük Sorunlarımız” dosya konusuyla yayınlandı. 
 
Derginin daha önceki sayılarında farklı eksenlerde ele alınan cinsel özgürlük kavramı, özgürlük sorunlarımızın önemli bir alt başlığı olarak Ebru Yiğit tarafından, “Kadın Bedeni: Tüketimin Aracı ve Nesnesi” başlığında ele alınıyor. Yiğit, yazısında kadın bedeninin sosyo-kültürel inşa sürecini ve kadının nesneleştirilmesini dosya konusu bağlamında işliyor.
 
İlke Başak Baydar tarafından “Aşk ve Cinsellik Diyalektiği” başlığıyla ele alınan yazıda ise tarihsel olarak aşkın ve cinselliğin düzenlenmesi ve burjuva değer yargıları tarafından nasıl biçimlendirildiği geniş bir şekilde inceliyor.
 
Bir diğer dosya konusu olan “Ekonomik bağımsızlık” ise Bahar Özmez’in kaleminden kadınların ekonomik özgürlüğü; istihdam politikaları, aile kurumu ve ekonomik şiddet başlıklarında değerlendiriliyor. Yazıda, ekonomik bağımsızlık talebi kadın devrimi programı ekseninde ele alınıyor. 
Dosya konusu dışında da zengin yazıların da yer aldığı 23.sayıda;
 
“Birimize dokunan hepimize dokunmuştur” başlığıyla Temmuz Yıldız; kadınların şiddete karşı mücadelelerinin Dünya, Ortadoğu ve Türkiye deneyimleri üzerinden güncel kadın politikasına etkilerini analiz ediyor. Türkiye özelinde ise 25 Kasım bağlamında kadına yönelik şiddet ve kadınların mücadelesi bağlamında önümüzdeki dönem mücadelesine dair perspektifler sunuyor.
 
“Krizli günlerde kadın olmak” yazısını ile Arjin Gün, ekonomik krizin kadınlar üzerindeki yansıması ve ilerleyen dönemlerde ekonomik-toplumsal etkilerini değerlendiriyor. Dünya kadın hareketi ve kadın grevine dair derginin önceki sayılarında yer alan değerlendirmelere ek olarak bu sayıda kadın grevinin ekonomik kriz koşullarında Türkiye ve Kürdistan’da hayat bulma potansiyelini tartışıyor. 
 
“20 Soruda Kadın Grevi” başlıklı yazı derginin yazarlarından Sema Duru Boran tarafından kaleme alınmış. Boran, yeni dönem kadın hareketinin özgün mücadele aracı kadın grevine dair inceleme sunuyor.
 
Hemşirelik mesleğinin toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkisini derginin yeni kalemlerinden olan aynı zamanda KHK ile ihraç edilen sağlık emekçisi Fatma Çelik değerlendirdi. Çelik yazısında hemşireliğin günümüz toplumsal, siyasal koşullarında cinsiyetsiz bir çalışma alanı olarak değerlendirilemeyeceğinin analizine yer veriyor. 
 
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Füruzan’ın bir dönem romanı olarak da değerlendirilebilecek kitabı 47’liler, derginin yazarlarından Tezer Marmara tarafından tanıtılmış. 12 Mart'ın faşizm koşullarında aile kurumu ve kadınları odağına alan romanı yazar; toplumun farklı kesimlerinden kadın karakterleri ve kadınların cinsiyetçi toplumsal koşullar karşısında yol alış biçimlerini de irdeliyor.
 
Dergide son olarak kadın savaşçılar Şevin Söğüt, Yeliz Erbay ve Şirin Öter’in kendi kalemlerinden satırlara da yer veriliyor. Şevin Söğüt’ün; kendi devrimciliği üzerinden kadın yoldaşlığı ve emek kavramlarını derinlikli bir şekilde ele aldığı değerlendirmesi, kadınlara samimi bir tartışma zemini de sunuyor.