etkin haber

505

ANKARA

TTB: Barıştan, iyi hekimlikten vazgeçmeyeceğiz

TBB, "Tababet için adalet" ana talebiyle, 70. Büyük Kongresine çağrı yaptı.

ETHA - Pazartesi - 17 Haziran 2019 - 15:18
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de adalet talebi olan tüm kesimleri 22 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan TTB 70. Büyük Kongresi'ne davet etti. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Selma Güngör ile Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut'un katıldığı basın toplantısında, açıklamayı Sinan Adıyaman okudu.
 
Kongrenin "Tababet İçin Adalet" ana talebi ve temasıyla gerçekleştirileceğini vurgulayan Adıyaman, "70. Kongremiz; 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin 'Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur' açıklamasını yaptıkları için hapis cezasına çarptırıldığı, bu ceza verilirken evrensel tüm hekimlik değerlerinin ve hukuk kurallarının altüst edildiği, barış talep eden seçilmiş bir meslek örgütünün yöneticilerinin haklarının tanınmadığı, iyi hekimlik değerlerini savunan meslektaşlarımıza gözdağı verilmek istenen bir dönemde yapılmaktadır" dedi.
 
Korgreye gittikleri süreçte hak arama mücadelelerinin bastırıldığı, temel hak ve özgürlüklerin tasfiye edildiği, AKP iktidarına muhalif meslek örgütleri, kendikalar, siyasal partiler ve toplumun örgütlü kesiminin cezalarla yıldırılmaya ve yok edilmeye çalışıldığınını belirten Adıyaman, "Adaletin olmadığı bir ülkede toplumun yaşam hakkından söz edilemeyeceği gibi, sağlık hakkından da söz etmek mümkün değildir" dedi.
 
"70. Kongremiz ülkemizin en karanlık dönemlerinden geçtiği bir dönemde yapılmaktadır. Ancak Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek hekimler olarak bu karanlığın en kısa sürede yok olacağına olan umudumuzla kongremizi gerçekleştireceğiz" diyen Adıyaman, şunları kaydetti:
 
"Türk Tabipleri Birliği, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan yana mücadelesini uzun yıllardır vermektedir ve iyi hekimlikten asla vazgeçmeyeceğini tüm kamuoyuna göstermiştir. 70. Büyük Kongre’de bu duyguyu Türkiye’nin 65 Tabip Odasından gelecek delegelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Aynı zamanda demokrasiden, özgürlüklerden, barıştan yana tüm siyasal partileri, demokratik kitle örgütü ve meslek örgütleri, sendikaları aramızda görmek bizi güçlü kılacaktır. 
 
"Türk Tabipleri Birliği olarak, halkın sağlığını, yaşam hakkını savunan, bilimsel ve hekimliğin evrensel etik değerlerine dayanan yaklaşımımızdan vazgeçmeden, eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edeceğiz. 22 Haziran 2019 Cumartesi günü örgütümüzle beraber bunu bir kez daha kararlılıkla dile getireceğiz. Türkiye’de, 'adalet' talebi olan tüm kesimleri, Türk Tabipleri Birliği’nin 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyor, birlikteliğimizi, dayanışmamızı ve adaletsizliklere olan tepkimizi birlikte haykırmayı diliyoruz."