etkin haber

145

ANKARA

TTB'den 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' davasına çağrı

Türk Tabipleri Birliği, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıkla açıklama nedeniyle yarın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ikinci duruşmaya çağrı yaptı.

- Salı - 19 Mart 2019 - 14:43
2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın ikinci duruşması 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 09.00'da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. TTB Merkez Konseyi üyelerince duruşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Hekimler savaşa sessiz kalamaz" dedi.
 
TTB'de düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Samet Mengüç, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Taner Gören, Dr. Şeyhmus Gökalp, Prof. Dr. Funda Obuz ve 2012-2014 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan katıldı.
 
Basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı açıklamanın toplumu sağlıklı tutma çabalarının gereği olduğunu ifade etti. TTB olarak sağlıklı bir toplumu savundukları için tarihleri boyunca barışı savunduklarının altını çizen Adıyaman, "Barışı savunurken TTB'ye yasa ile tanımlanan halkın sağlığını koruma görevini de yerine getirmiş olduk. Türk Tabipleri Birliği tüm siyasal tutumlardan bağımsız olarak ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu da yerine getirmektedir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Açıklamamız bu sorumluluğumuzun doğal bir gereğidir" diye belirtti.
 
"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı açıklamanın da bu sorumluluk açısından farklı olmadığını kaydeden Adıyaman, "Türk Tabipleri Birliği kuruluşundan bu yana savaşların karşısında yer almış, savaş aygıtlarına ve silahlanmaya karşı mücadele etmiştir. Bugün de hekim olmanın gereeği olan bu tavrımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
 
Bu tavırlarından dolayı hekimlerin toplum tarafından sahiplendiğini ifade eden Adıyaman, "Türk Tabipleri Birliği olarak yaşamı demokrasiden, emekten, özgürlükten, barıştan, sevgiden, iyilikten yana olan tüm siyasi parti, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve barış savunucusu halkımızı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek TTB davasına davet ediyoruz" dedi.