etkin haber

127

ANKARA

Veteriner hekimlerden yeni fakülteye tepki

Veteriner hekim odaları ve merkezi yönetimi kurumsal logolarını bir ay süreyle karartıyor. Protestonun nedeni, plansız ve yeterli altyapı sağlanmadan açılan yeni veteriner fakülteleri.

- Salı - 6 Ağustos 2019 - 18:01
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve bağlı 56 bölge ve il oda başkanlıkları, plansız açılan ve yeterli altyapısı bulunmayan veteriner fakültelerine dikkat çekmek amacıyla, bir ay süreyle kurumsal logolarını karartma kararı aldı.
 
Son olarak Konya Ereğli'de açılan fakülteyle birlikte, veteriner fakültesi sayısının 32'ye yükseldiği hatırlatılan açıklamada, "Bu sayıyla 327 milyon nüfuslu ABD'yi bile geride bıraktık" denildi.
 
HAYVANA DOKUNMADAN MEZUN OLUYORLAR
 
"Eğitim yeterliliğine sahip olmayan ancak adı fakülte olan kurumlar, yeterli donanım kazanmadan mezun olan çok sayıda veteriner hekim ve hatalı uygulamalar ile zarar gören insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır" denilen açıklamada, bu politikalarla veteriner hekim imajının da yıpratıldığı ifade edildi. Aynı durumun yardımcı hayvan sağlığı eğitimi veren kurumlar için de geçerli olduğu, uzaktan eğitim kurumlarının bile bu programları açarak öğrencilerin hiçbir hayvan ve laboratuvar ekipmanına dokunmadan mezun olduğuna dikkat çekildi.
 
ODALAR VE BİRLİK LOGO KARARTTI
 
Açıklamada, veteriner fakülteleri için acilen eğitim programı, asgari fiziksel şartlar, minimum öğretim üyesi sayısı, destek personelin niteliği, öğretim üyesi-öğrenci oranı gibi açılış kriterlerinin oluşturulması istendi.
 
Yeni fakültelerin açılmaması, mevcut fakülte sayısının azaltılması veya coğrafi olarak uygun olanların birleştirilmesi gereğine vurgu yapılan açıklamada, "Yıllardır uyarılarımız maalesef dikkate alınmamış, aksine hemen yanı başında Konya ve Aksaray'da Veteriner Fakültesi var iken Konya'mızın Ereğli İlçesinde yeni bir Veteriner Fakültesi açılmıştır. Bu yüzden Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve bağlı 56 Bölge ve İl Oda Başkanlıkları olarak, kamuoyu ve ilgililerin dikkatini çekmek ve üzüntümüzü belirtmek amacıyla kurumsal logomuzu bugünden başlayarak bir aylık süreyle karartıyoruz" denildi.