etkin haber

Alp Altınörs

 • Kenya siyasetinde bir kızıl bayrak

  16.2.2019 09:05:54

  Kenya Komünist Partisi Genel Sekreteri Benedict Wachira, "1980'lerden gelen kimi tanınmış sosyalist simalar var, ama STK'lar tarafından yutuldular, kimileri de seçimlerde kazanmak veya siyasi görevler elde etmek için burjuva partilerine katıldı. Siyaset o denli ileri derecede etnisite temelli yapılıyor ki, ideolojik siyasete çok az yer kalıyor, genelde Kenya'da siyaset, abc etnisitesinin xyz etnisitesiyle birlikte çalışması ya da ona karşı mücadele etmesiyle ilgilidir. Ancak Komünist Partisinin kurulması ile birlikte, çizgiler daha net çizilecek ve ideolojik karşıtlıklar ön plana çıkacaktır."

 • Venezuela üzerine şaşırtıcı gerçekler

  31.1.2019 09:24:06

  Bu faşist bir darbe girişimidir. Doğrudan doğruya ABD'de planlanmıştır. Bu darbenin hedefi Bolivarcı Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'nun şahsı değil, 20 yıllık Bolivarcı Süreç'tir. Hedef, Bolivarcı Cumhuriyeti devirerek Venezuela'da ABD'nin tam hakimiyetini kurmaktır. 1999 Anayasası'nı lağvederek, ülkeyi Chavez öncesi neoliberal talan ve vahşi kapitalizm dönemine geri götürmektir. Bu bir petrol darbesidir ve dünyanın en geniş petrol rezervlerine sahip ülkesine zor yoluyla el koymak hedeflidir. Bu petrol kaynaklarının sosyal misyonlar aracılığıyla ülkenin yoksullarına dağıtılmasına son vererek, bu kaynakların ABD'ye akmasını hedeflemektedir. 2002 darbesinin doğrudan bir devamıdır.

 • AKP Bolşeviklerin değil bol paralıların partisidir

  7.12.2018 14:23:05

  AKP'ye karşı politik tutumun altını boşaltan bu tür liberal benzetmeler, hayatın gerçeklerinden ne kadar da kopuktur! AKP Sovyetler Birliği kurmak istemiyor. AKP bir kapitalist distopya sistemi kuruyor. AKP'li bakanların çoğunluğu özel sektörden gelen kapitalistlerden oluşuyor.

 • Kırım üzerinde paylaşım savaşı

  2.12.2018 10:00:44

  1954'te Rusya ve Ukrayna sosyalist bir federasyon çerçevesinde birleşmiş iken, Rusya SFSC Kırım Bölgesi'ni gönüllü biçimde Ukrayna'ya devrederken, her iki ülkede kapitalizmin hakim olduğu bugün, Kırım, askeri güçle Rusya tarafından Ukrayna'dan geri alınmıştır. Kiev'e Neo-Nazi ruhunun, Banderacılığın, Moskova'ya büyük devlet şovenizminin, Çarlık özlemlerinin hakim olduğu bugün, toprak sorunlarının askeri zor dışında hiçbir çözümü de mümkün olamaz.

 • Cumhuriyet Gazetesi vakası ve Kemalist harekette yeniden saflaşma

  28.9.2018 09:27:11

  Cumhuriyet Gazetesi'nin çizgisi Sözcü ve Aydınlık hizasına çekilmiş, Kemalist basın Saray'ın arka bahçesine dönüştürülmüştür. Bu operasyonun ikinci perdesinin CHP'de yaşanacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yoktur.

 • İsrail çıplak

  31.7.2018 10:41:25

  Filistin solunun tarihsel programı olan bütün İsrail sınırları içinde tek, demokratik ve laik bir Filistin devleti kurmak programı yegane geçerli program oldu. Buna bağlı olarak, ırk ayrımcı apartheid devletine karşı boykot hareketi de uluslararası alanda gelişiyor.

 • Yaklaşan ekonomik kriz

  19.7.2018 10:22:23

  Türkiye topyekün bir borç kriziyle karşı karşıyadır. Erdoğan'ın Londra “seferi”nin (!) ardından Türk Lirası'nın 22 Mayıs'ta serbest düşüşe geçmesiyle birlikte Türkiye'nin yaşamakta olduğu borç krizi (mali kriz) artık aleni hale gelmiştir.

 • Erdoğan'ın skandal videosu ve demokratların görevi

  13.6.2018 20:32:37

  Bu konuşma, bir aydır muhalefet çevrelerinde yaygınca dile getirilen bir gerçeğin bizzat Erdoğan'ın ağzından teyidi anlamına geliyordu. AKP'nin 12 Eylül artığı barajdan faydalanarak hiç hak etmediği 80'e yakın milletvekilliğini halk iradesine rağmen çalmak istediğinin ilanıydı.

 • HDP'nin yükselişi

  22.5.2018 09:41:15

  CHP yüzündeki sol maskeyi çıkarıp atarken, HDP emekçi solun en geniş güçlerini kapsar bir pozisyona ilerledi. Kürt halk hareketiyle Türkiye halklarının demokratik, sosyalist mücadeleleri daha ileri düzeyde kaynaştı. Gezi ruhu yeniden HDP'nin bedenine girdi.

 • Üçüncü İntifada başladı

  15.5.2018 10:57:48

  Bu 3. İntifadadır. Bu, Filistin ulusal hareketinin yeniden ayağa kalkışıdır. Bu, çıplak askeri güce dayanan İsrail'e karşı yeni bir devrimci halk hareketidir. Trump'ın Kudüs kararı, ölmüş ama cenazesini kimsenin kaldırmadığı, herhangi bir anlaşmaya veya protokole dayanmayan, nereye varacağı konusunda kimsenin bir fikrinin olmadığı sahte “barış sürecini” tümüyle devreden çıkartarak devrimci bir rol oynamıştır.

 • Baskın seçim

  18.4.2018 18:06:28

  Erken seçim açıklamasıyla aynı gün, OHAL'in 7. kez uzatılması, 24 Haziran seçimlerine de OHAL altında gidileceğini ortaya koymaktadır. Kısa süre önce Ziraat Bankası kredisiyle Doğan Grubu'nun satın alınması daha anlaşılır hale gelmiştir. Seçim ittifakı yasasına konulan ve mühürsüz pusula gibi birçok seçim hilesini yasallaştıran maddelerin amacı netleşmiştir. Türkiye, tarihinin en güvencesiz, en sopalı, en şaibeli, en zor seçimini yaşayacak.

 • Seçim ittifakı, seçim güvenliği

  3.3.2018 09:03:50

  "Seçim ittifakı" tasarısı, "sopalı seçim" taslağıdır. Sadece "sopalı" da değil, alenen "hileli" bir seçim taslağı getirilmiştir. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da (ancak bir yıl sonra) ilan edebildiği üzere, 16 Nisan referandumunun gerçek sonucu %51 oranında 'Hayır' iken, daha ortada bu yasa yokken yapılan hilelerle sandıktan %51 'Evet' çıkartıldıysa, bu yasa sonrasında olabilecekleri, varın siz düşünün.

 • Sınır muhafızı olarak Kemal Okuyan

  26.10.2017 12:14:45

  Kemal Okuyan'ın ulusların kaderlerini tayin hakkını reddeden, bunu emperyalizmin oyunu sayan çizgisi, onu ve partisini, Kürt halk mücadelesine karşı yükselen Türk milliyetçiliği dalgasının içine yerleştirmektedir. Sesleri bu koronun yüksek gürültüsü içinde Devlet Bahçeli'nin "Emperyalizm Ortadoğu'da sınırları değiştirmek istiyor" açıklamasına karışmakta, Nuri El Maliki'nin "İkinci İsrail'e asla izin vermeyeceğiz" çıkışıyla aynı dalga boyunda buluşmaktadır.

 • Bu Kurultay'dan adalet çıkar mı?

  31.8.2017 11:26:58

  CHP yüzünü sola dönmüyor. Onun yüzü sağa, özellikle de milliyetçi sağa dönüktür. CHP kendi solundan uzak duruyor, hele HDP'ye bilinçli, açık bir mesafe koymayı vazgeçilmez görüyor. Açıklanan sonuç bildirgesi, Maltepe Bildirgesi'nden bile muğlak, içi boş, hedefsiz kaldı. Kürt sorununa dil ucuyla bile değinmeyen bu bildirgede, ne Aleviler, ne kadınlar yer bulabildi. Okulların imam hatipleştirilmesi, zorunlu din dersleri gibi yakıcı sorunlara ise adı verilmeden değinildi.

 • İstibdat ve hürriyet

  27.7.2017 10:21:33

  İktidarın Cumhuriyet'i belirli bir yayın çizgisine çekmeye çalıştığı görülüyor.İktidar, bunca tutuklamayı, Alev Coşkun'u Cumhuriyet'e kayyum atamak için yaptı. Bu davayı bunun için açtı. "Bu iktidarın yerine demokratik bir alternatifi nasıl mümkün kılarız" tartışmasında, hiç kuşkusuz, yürünecek yolu tersinden gösteren bir örnektir bu.

 • Özgür devlet, köle yurttaş

  19.7.2017 10:08:13

  Erdoğan, ona oy veren, büyük çoğunluğu işçi sınıfı ve emekçi köylülükten oluşan yığınların desteğine muhtaçtır. Emekçi, yoksul sınıflardan yükselebilecek muhalefet onu hızla köşeye sıkıştırabilir. Oysa içte kitle desteği sürdüğü müddetçe, Avrupa'nın ve TÜSİAD'ın ikircikli baskılarına yıllarca dayanabilir. Erdoğan'ın muhalefeti "mültecileştirme" stratejisinin kaynağı budur.

 • Mesele dolar değil

  14.1.2017 10:11:05

  Türkiye, kötü bir ekonomi yönetimi altında, bir buçuk yıldır süren savaşın ağır yükü altında. Küresel gelişmelerin de katkısıyla bir mali-ekonomik krize doğru sürükleniyor. Siyasetteki otoriterleşme ve içe kapanma eğilimi de bu gidişi besliyor... Trump'ın, FED'in faiz politikasında da çok daha radikal olacağı öngörülebilir. Bu, TL'nin daha büyük bir değer kaybına yol açacaktır... Gıda, kiralar, eğitim giderleri, ısınma her şey pahalanırken işçi ücretlerinin sabit tutulması, krizin yükünün işçilere yıkılması demektir.