etkin haber

Arif Çelebi

 • Sarı Yelekliler: Kitle hareketinde saldırı dönemi

  11.12.2018 11:45:28

  Kuşkusuz salt bu biçimde isyan yürütülemez. Devletin daha sert saldırıları daha kararlı merkezler oluşturmayı, harekete devrimci bir program kazandıran bir politik organizasyonu kurmayı gerekli kılacaktır ya da kılmalıdır. Bu bir süreç işidir ve ardışık çok sayıda isyanın sonunda gerçekleşebilir. Elbette harekete katılan devrimci güçlerin etkisi bu süreçte belirleyici olacaktır. Bu devrimci güçlerin devrimci karakteri bu yeni süreci anlama ve kavrama düzeyleri tarafından belirlenecektir. Bu demektir ki harekete akıl veren değil, hareketten akıl alan, aldığı bu akılla harekete bilinç katan bir devrimci dinamizmle sürece etki edilebilir.

 • Kaosu yaratan kim? Sefalet eken öfke biçer

  3.12.2018 10:59:25

  Bir halk öfke ile ayağa kalktı mı yalnızca elinde ne varsa onunla değil zihninde ne varsa onunla da sokağa fırlar. "Steril isyancı" arayışında olanlar yalnızca kendileri gibi "salon göstericisi" görmek isteyenlerdir: gösteri olur ve herkes evine döner. İsyan bir gösteri değildir, isyancı da gösterici. Onlar bir ideolojiye sahip oldukları için değil bir dertten mustarip oldukları için başkaldırmıştır.

 • 'Sarı Yelekliler' isyanı neyin habercisi

  26.11.2018 13:46:11

  "Sarı yelekliler" hareketi, sayıları henüz milyonlara varmasa da Gezi-Haziran ayaklanmacılarına ya da İspanya ve Yunanistan'daki "öfkeliler"e benzetilebilir. Yine de her ikisine de yeterince karşılık gelmez. Bu eylemin bir adım sonrası genel grevle ve genel boykotla birleşmesidir. Bu bir genel grev, genel direniş bir başka deyişle bir "Halk Grevi" demektir.

 • Türk solunun aşağılık kompleksi: Kemalizm

  12.11.2018 14:43:31

  Türkiye'nin bugüne taşınan ne kadar hastalığı varsa bunlar cumhuriyetin ilanı ve 24 anayasası ile zuhur etti. Cumhuriyetin ilanı sonrası birinci meclis döneminde elde edilen bütün burjuva demokratik kazanımlar ortadan kaldırıldı. Kürtlere verilen demokratik özerklik sözü yerini inkâr ve soykırıma bıraktı. İşçi sınıfı ve köylülük üzerinde muazzam bir sömürü ve devlet zulmü rejimi kuruldu.

 • Burjuvazinin felaketi: MARX

  1.11.2018 13:24:44

  "Tarihi boyunca kapitalizmin her dönem manevra şansı oldu çünkü sermayenin genişletilmiş yeniden üretimi için olanaklar tükenmemişti. Şimdilerde ise kapitalizmin manevra imkânı giderek azaldı. Krizde olan yalnızca ekonomi değil, bütün bir burjuva toplum biçimidir. Burjuva toplum tarihsel varlık nedenini kaybetti. Onun bugünkü tek şansı işçi sınıfının örgütlü gücündeki zayıflıktır. Eğer bugün bir dünya devrim dalgası ortalığı sarsmıyorsa bu kapitalizmin reform kabiliyetinden değil işçilerin sınıf bilincinin dumura uğratılmasındandır. Marx, kapitalizm kendiliğinden çökmez; onu, sınıf bilinci edinmiş işçi sınıfı, devrimci bir partinin önderliği altında başkaldıran ezilenler yıkar, kapitalizm bu sondan kaçınamaz çünkü kendisini yıkacak olan bu gücü kapitalizm her geçen gün kendi eliyle çoğaltır, der."

 • Fukuyama: Marx haklı çıktı sosyalizm geri gelmeli

  24.10.2018 09:26:57

  Fukuyama, 26 yıl önce zafer sarhoşu burjuvazinin ideolojik feneriydi, bugün burjuvazinin alarm zilidir. Korkuyor Fukuyama. İşçi sınıfına taviz verilmelidir, işçi sınıfının pazarlık gücü artırılmalıdır, durmadan büyüyen eşitsizlikle kapitalizm ayakta kalamaz, sömürünün devam edebileceği dengeler yeniden kurulmalıdır, yoksa büyük felaket yaklaşıyor: Toplumsal devrim.

 • Fırat'ın doğusu Kürdistan'ın batısı

  17.10.2018 09:20:21

  Rojava Devrimi büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Bu doğru. Buna karşın Erdoğan ve Esad'ın hesapları dönüp onları da vurabilir. Rojava Devrimini yıkalım derken günün sonunda eldekini de yitirebilirler. Efrîn yeniden özgürleşebilir, Sömürgeci Türk güçleri Cerablus ve Elbab'dan çıkmak zorunda kalabilir. Suriye rejimi Heseke'deki sınırlı mevzilerini de kaybedebilir. Ama daha da önemlisi Suriye ile Türkiye'nin İran ortaklığıyla girişeceği bu savaşın sonucunda Kuzey ve Rojhilat Kürtleri yeni bir serhıldanlar sürecine girebilir.

 • Güney Kürdistan Parlamentosu seçimi: Boykot ve ceza

  9.10.2018 09:19:58

  Burjuva ulusal egemenlik, bilhassa Güney'de aşılamadığı durumda bu çelişki giderek şiddetlenecektir. Çelişkinin yegâne çözümü burjuva ulusal egemenliğin aşılarak ulusal kurtuluşun sosyal kurtuluşla birleştirilmesidir. Çelişkinin bu tarz çözümü dört parça Kürdistan'da tarihsel olarak zorunlu hale gelmiştir.

 • Yerli ve milli devlet McKinsey’e emanet

  3.10.2018 10:50:05

  Finans oligarşisine taahhüt edilen bu politikanın denetimi, gerçekte ise yönetimi McKinsey’e bırakıldı. Öyle görülüyor ki YEP, finans oligarşisinin istekleri ve IMF raporu doğrultusunda bu şirket tarafından hazırlandı, aksi takdirde finans oligarşisinin bu denetimi güvence sayması söz konusu olmazdı.

 • Yılgınlık yok direnişe devam

  27.6.2018 10:10:16

  Bir yandan faşist AKP-MHP bloku, diğer yandan HDP'de somutlanan antifaşist cephe. Aradakilerin bir hükmü yok artık. Faşist blokun elindeki yegâne araç faşist şiddeti yükseltmektir. Bunun yegâne karşılığı da antifaşist direniştir. Haliyle ezilenlerin yeni tipte antifaşist kitlesel örgütlenmelerini yaratmak için koşullar her zamankinden elverişlidir bugün.

 • İki Temel Mesele II- Mali-Ekonomik Sömürgeleşme

  16.5.2018 10:08:59

  25 Haziran’da her şey düzelecek gibi bir propaganda yanlıştır. Halka yanlış bilinç taşır. Yapılması gereken kapitalizm teşhirini öne çıkarmak, kapitalizme, mali ekonomik sömürgeleşmeye son verilmeden kurtuluşun gerçekleşmeyeceği, tek çarenin sosyalizm olduğunu en gür biçimde haykırmaktır.

 • İki Temel Mesele I- Politik Özgürlük Yoksunluğu

  8.5.2018 09:51:57

  Kendine, gücüne, örgütlülüğüne, önderlerine güvenen bir halk gerçeği ortaya çıkarmak, politik özgürlüğü kazanmayı ajitasyon ve propagandanın merkezine oturtmak demokratik halkçı cephenin temel rotası olmalıdır. Başkalık sistemine karşı aşağıdan yukarıya tüm halkın örgütlendiği Halk Meclisleri sistemini savunmak ve mümkün olan her yerde pratikleştirmek esas alınmalıdır.

 • Daralan oyun sahası

  3.3.2018 00:00:00

  Efrîn'deki büyük devrimci halk direnişi, devrimci kazanımların sökülüp atılmasının hiç de kolay olmadığını dünyaya gösterdi. Kürtleri hesaba katmadan bir adım atılamayacağı şimdi her iki rakip blok tarafından da anlaşılmış olsa gerek. Kürtlere boyun eğdirilemeyeceği anlaşıldıkça onları kendi cephelerine çekmek ve bu yolla karşı cepheyi zayıflatma girişimlerinin önümüzdeki dönem daha da artması normal.