etkin haber

Aydın Akyüz

 • Bahanelerin ötesi

  3.4.2019 09:45:45

  86 yıl önce faşizmin pençeleri arasındaki Dimitrov'u sahiplenme kampanyası antifaşist mücadeleye enternasyonal bir nitelik ve itilim kazandırılmıştı. Yeni zindan direnişi ise sömürgeci faşizmi geriletmekte kilometre taşı olabilir. Her şey emekçi solun bahanelere sığınmaktan kurtulmasına ve ezilenleri seferber edebilme becerisine bağlıdır.

 • Ekonomik kriz ve yeni özne arayışı

  28.3.2019 12:47:37

  HDK/HDP'ye kitleler, ağırlıkla demokrasi, özgürlük, eşit ve onurlu bir barış isteğinin adresi olarak gördükleri için destek vermekteler. Bu pozitif algıya ekonomik kriz girdabında inim inim inleyen emekçilerin ekonomik sorunlarının çözüm adresi olduğuna ikna edebilirse yeni bir politik yükselişin çekim merkezi olabilir. Buradan antifaşist mücadeleye yeni bir soluk aldırabilir.

 • Harekete geçin!

  22.3.2019 19:00:27

  Çanakkale'de doğup büyümüş Türk halkından bir komünist için aynı zamanda enternasyonal bir görevdi. Kürt halkının isyanı, özgürlük ve yeniden diriliş bayramı olan Newroz günü şehadete ulaşarak Kürt halkıyla ölümsüz bir bağ kurdu. O yüzden, her Newroz aynı zamanda bir Tuncaylaşma çağrısıdır. Bugün içinden geçtiğimiz yeni açlık grevleri dalgası bu nedenle en fazla Tuncay'ı çağrıştırıyor. Tekirdağ zindanında direniş ateşini feda bilinciyle harlayan Zülküf'ün çağrısı aynıdır: Harekete geçin!

 • Türkiye nere Kürdistan nere

  6.3.2019 09:06:54

  Türkiye kavramı gibi Kürdistan'da tarihsel olarak oluşmuş bir kategoridir. Kavram birçok dilde olduğu gibi Türkçe'de ve Kürtçe'de kelime kökünde bulunan halkın ülkesi demektir. Aynı zamanda kökünde hiç bir halka gönderme yapmayan tarihsel olarak oluşmuş yer adlarının zamanla bir halkın yaşadığı ülke adı haline geldiği de bir başka gerçektir. Türkiye ve Kürdistan kavramlarının oluşum süreci ve anlamı ise hiç de karmaşık değildir. Türkiye, Türklerin yaşadığı ülke, Kürdistan ise Kürtlerin yaşadığı ülke demektir. Başkaca yorumlar beyhudedir.

 • İktidara giden yolun başı: Kanlı Pazar

  15.2.2019 09:47:14

  Bugün iktidarda sahte ABD karşıtı nutuklar çeken siyasi aktörler, o gün 6. Filo'yu protesto eden gerçek antiemperyalistlere saldıran MTTB ve Komünizmle Mücadele Derneği'nin üye ve yöneticileriydiler. Önceki dönem AKP'li meclis başkanı İsmail Kahraman, MTTB başkanıydı. Saray rejiminin şefi, MTTB'nin orta öğrenim bölümünde görevliydi. Abdullah Gül o dönem devrimci gençlerin astığı "Faşistler okula giremez" afişindeki listede ismi bulunanlardandı.

 • Kanlı bir miras öyküsü

  7.2.2019 09:29:04

  19 Mayıs, TUM'un başlangıcı olmaktan daha çok Pontus Rum soykırımının başlangıcı, Ermeni soykırımının tamamlanmasının ilk adımıdır. İşte Kemalist ve politik İslamcıların paylaşamadığı yalan ve çarpıtmalarla sahiplenmeye çalıştıkları miras budur. Türk halkının onurlu evlatları bu kanlı mirası sahiplenmek zorunda değildir. Burjuva önderliğinin eliyle Türk halkının alnına sürülmüş kara bir lekedir bu.

 • Kavel Direnişi ve grev hakkı mücadelesi

  25.1.2019 09:03:09

  Bugün de Kavel işçileri gibi yasalarla eylemimizi sınırlandırmayan bir fiili meşru mücadele kararlılığı gereklidir. Zira, mevcut yasalar işçi sınıfına örgütlenme, grev ve TİS hakkı veriyor gibi görünse de hiç bir yaptırıma uğramaksızın patronlar sendikal çalışma yürütenleri işten atabiliyor, grevler çeşitli bahanelerle yasaklanabiliyor veya erteleme adı altında işlevsiz hale getirilebiliyor. Böylece, hak alma mücadelesi ve etkili bir TİS sürecinin altı oyuluyor. Kavel direnişi işte bütün bu yasal ve fiili engelleri aşma yolunun adıdır.

 • Devrim ve sosyalizm savaşçıları: Rosa ve Karl

  14.1.2019 09:18:49

  İşçilerin 1919 Ocak ayaklanması patlak verdiğinde karşı devrim saldırılarının hedefinin başında yine Rosa ve Karl vardı. 15 Ocak'ta katledildiklerinde devrim ve enternasyonalizmin şiarları miras kaldı. Bugün Rosa'nın "Vardık, varız, var olacağız" şiarı devrimcilerin ellerinde gödere çekilen bayrak olarak dalgalanıyor.

 • Zonguldak grev ve direnişinden genel greve

  31.12.2018 09:47:59

  Bugün ekonomik krizin faturasını ödemeye, işten atılmalara, ücretsiz izinlere, iş kazalarında ölmeye karşı çıkarak hemen her fabrika ve işyerinde işçi meclisleri, işçi komiteleri, işçi direniş komiteleri, dayanışma komiteleri veya kent, ilçe ve havza düzeyinde platformlar kurarak işçi inisiyatifi daha da geliştirebilinir ve kalıcı örgütlülüklere dönüştürülebilir. Zonguldak grev ve direnişinin bugüne mesajı, işçi inisiyatifini açığa çıkartacak örgütlülükler kurmak ve bin bir yolla mücadeleyi günlük yaşamın rutini yapmaktır.

 • Maraş katliamı ve antifaşist direnişi

  19.12.2018 11:06:15

  Bugün antifaşist öz savunmaya, halkçı demokratik cephenin ve birleşik devrimci cephenin bileşenleri başta olmak üzere, yerellerde örgütlü başkaca antifaşiat güçler, örgütsüz antifaşist bireyler ve doğal halk önderlerini de kapsayacak tarz da yaşam, iş ve eğitim alanlarda birleşik direniş komiteleri ve milis grupları kurarak hazırlanabilir. Özellikle bu saldırıların ilk hedefleri arasında olan Kürtler ve Aleviler örgütlü bir öz savunma hazırlığına bugünden başlamazlarsa, tarihsel deneyimlerde ve güncel saldırı örneklerinde olduğu gibi katliama uğramak kader olmaya devam edecek. Bu kaderi değiştirmenin yolu yaygın halk komiteleri ve milis grupları kurup öz savunma pratiği geliştirmekten geçiyor. Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi katliamlarına karşı geliştirilen direnişlerine yeni bir halka eklemenin yolu buradan geçiyor.

 • Yılmaz Güney hep ezilen halklardan yanaydı

  13.11.2018 12:41:43

  Yılmaz Güney'in bu duruşu ve perspektiflerinde sosyal şovenizmin en ufak bir izine rastlanmaz. Bu tavır ve yaklaşımlarıyla emekçi solun sorunla yüzleşme sürecinden geçtiği bugün bile en ileri bölükleri arasında yer aldığı açıktır. Sadece sanatçı kimliğiyle değil, temel politik ve ideolojik duruşuyla da öğrenilebilecek unsurlar taşıyor. O kapitalist sömürü, feodal değer yargıları ve faşist baskı cenderesine sıkıştırılmış acı çeken insanların yaşadığı bin bir çeşit duygu ve ruh halini yaratıcı bir tarzda beyaz perdeye yansıtmakla, politik faaliyetleriyle de halkların kardeşliği ve sömürüsüz, sınıfsız bir gelecek için mücadele etti daima. Halkların Daimi Mahkemesi'ne sunduğu mesaj bunun çarpıcı örneklerinden biridir.

 • Almanya'da devrim ve karşı devrim 100. yılında

  3.11.2018 09:49:00

  Yeni devrim dalgası Rosa'nın, Karl'ın ve nice ölümsüz kahramanın ayak izlerine basarak ilerleyecektir.

 • Ekim Devrimi'nin çağrısı: Ya barbarlık ya sosyalizm

  1.11.2018 13:37:54

  Savaş ve ekonomik krizlerin yol açtığı kapitalist emperyalist barbarlık, sosyalizmin biricik çözüm olduğunu hep yeniden hatırlatır. 1917 Şubat ve Ekim devrimleri savaşın yol açtığı felaketlere karşı işçi ve emekçilerin çektiği "imdat frenleri"dir. Doğu Avrupa devrimleri de keza öyle. Nice ekonomik kriz, isyan, ayaklanma veya devrimci durumu tetiklemiştir.

 • Fransa'da 68 Mayıs'ı: Şiarlar ve mücadele biçimleri

  16.5.2018 10:31:57

  68 Mayıs'ında olduğu gibi önemli toplumsal momentlerde ortaya çıkan, özellikle gençliğin damgasını vurduğu halk hareketleri, gelenekselden kopuş eğilimi sergileyerek, yeni mücadele araç ve biçimleri, yaratıcı bir üslupla yeni şiarlar türetirler. Aynı üslup ve yaratıcılığı Gezi'de de gördük.

 • Aslolan dünyayı değiştirmektir

  9.5.2018 09:39:16

  Marx, ömrünü sınıfsız ve sömürüsüz bir gelecek için dünyayı değiştirmeye adadı. Yaşarken olduğu gibi bugün de işçi sınıfı ve ezilenlere dünyayı değiştirme eyleminde rehberlik etmeye devam ediyor.