etkin haber

Bahadır Gökçe

 • Sol Kemalistlerin 19 Mayıs rüyası

  21.5.2019 10:10:42

  19 Mayıs, 29 Ekim; Türk ulus devletinin kuruluşu; bunlar istisnalar dışında her ulusun geçtiği evreler olageldi. Ancak ve mesela aynısı Kürtlerden esirgeniyor. Sol Kemalistler, sol ile Kemalizm arasında olmadık bağlar arayacaklarına şunu söyleyebilirler mi: Biz Türkler kendi ulus devletimizi kurduk. Aynısı Kürt ulusunun da hakkıdır. Kayıtsız şartsız, bu gasp edilmiş hak iade edilmelidir. İlhak ve işgal, yani sömürge siyaseti sona erdirilmelidir.

 • Tsitsekun; 21 Mayıs 1864 Çerkes soykırımı

  17.5.2019 10:38:31

  21 Mayıs 1864'teki Çerkes soykırımının tanınması, sürgündeki Kafkas halklarının anavatanlarına dönüşünün önündeki bütün engellerin kaldırılması, katliam-soykırım ve yol açılan zararların tazmininin sağlanması esaslı mücadele konularından biri olarak önümüzdedir. HDK, bu konuda Çerkes halklarıyla mücadele birliğini sağlayacak, öz örgütlenmelerine katkıda bulunacak en etkin ve kapsayıcı örgütlülüktür. Her devrimcinin, her sosyalistin böyle bir etkileşim ve dayanışmayı desteklemesi de hem vicdani hem politik görevlerdendir.

 • Siz kendinize iyi bakın

  23.4.2019 11:25:06

  Yüzleşme çabası ve bunu önceleyen adımlar artık geride kalmış süreçleri anmanın ötesinde anlamlar taşır. Çünkü kendi sınıfının 'dün'ünü sahiplenen ve bununla iftihar eden iktidar bloğu aslında, yenilerini de yapmaya / gerçekleştirmeye hazır olduğunu haykırıyordur. "Zaman ve zemin" uygun olunca ona yönelmekten sakınmayacaklardır.

 • 'Tahıl beyinli veganlar'

  6.1.2019 09:26:04

  Beslenme rejimi ile insanın her ne ise o oluşu arasında ilişki var kuşkusuz. Veganlığın tahıl kelimesine sabitlenmesi ve veganların "tahıl beyinli" diye aşağılanmasındaki despotik tutum apayrı bir problem. Benzerini lgbti+ bireylere tutumda görürüz. Birileri norm koyucu bir otoriterlikle makul olanı, doğru budur diye tarif ediyor ve bu tasnifte kendisini şu veya bu nedenle "doğru" mertebesine yerleştirerek başkalarına ne yapacaklarını söylüyor. Yetmeyince dışlıyor. Korkunç bir despotizm üretecek, politika sahasındakinden daha fena bir demokrat olmama halidir bu.

 • Kalplerini aldırmış tüccarlar

  7.12.2018 09:14:19

  Ulus, kültür, yaşam tarzları, inanç sistemleri gibi birçok başlık indirgemeci ve 'dışarıdan' olmayan, onları değersizleştirmeyen bir politik özgürlük perspektifiyle ele alındığında devrimin hareket sahasının ne denli geniş olduğu çok daha iyi anlaşılır. Kalplerini şeytana satmış, merhamet hissini tanımamış tüccarların Allahı mülk edinerek, dini parselleyerek ezilenleri etkiliyebilmesi büyük haksızlık ve bir kez daha 'Zalimler için yaşasın cehennem'.

 • Sosyal şovenizmi bekleyen akıbet: Kara milliyetçilik

  5.10.2018 10:43:26

  Emekçi soldan gelen ve türlü nedenlerle sosyal şoven unsurları taşıyan fakat Kürt varlığını ve haklarını tabi ki tanıdıklarını beyan edenlerin muhatap olacağı soru gayet sadedir. Hiçbir kayıt koymadan Kürtlerin yaşadıkları şu veya bu coğrafyada bağımsız bir ulus devlet dahil kendi kaderini istedikleri gibi belirleme hakkını savunuyor musunuz? Buna, kayıtsız şartsız "Evet" demeyen herkes ama herkes şovenizmin, sömürge siyasetinden beslenen bir milliyetçiliğin pençesindedir.

 • Bir fanatik faşist: Perinçek

  19.6.2018 09:15:36

  Eski generallerin, eski bürokratların kendi kanatları altında olmasından memnun. Ordusuz sivil general. Hitler'den çok süzme bir Mussolini. Kontrgerillanın emir kulluğundan ziyade faşizmin, rejimin gerçek ve fakat hakkı yenmiş sahibi gibi davranıyor. Talihsiz şehzade rolünü seviyor.

 • Siyonizme karşı eylemli varoluş

  24.5.2018 08:04:21

  Emperyalizme ve siyonizme karşı öfke ve mücadele, şimdilerde kimi İslami ve ulusalcı çevrelerin bütün öfkeli açıklamalarına karşın Türkiye devrimcilerinin işi olagelmiştir.

 • 21 Mayıs 1864: Çerkes Soykırımı

  21.5.2018 09:41:44

  Çarlığın saldırısı ve askeri zaferin ardından bir milyona yakın Kafkasyalı sürgüne tabi tutuldu. On binlercesi yollarda öldü. Tehcir ve katliam kesindir. Bunun etnik soykırım olduğu da söylenebilir. 21 Mayıs, bu katliam-sürgün-soykırım üçgenini ifade eden sembolik bir tarih.