etkin haber

Bora Poyraz

 • Hamas'ın hançeri

  31.3.2019 08:41:52

  Ekonomik, siyasi kriz sarmalındaki Türkiye gerçekliğinde AKP'nin işi çok zor. Kırılganlığını bizzat zorlayarak derinleştirdiği bir toplumsal ortamın bağrındaki patlayıcı–yıkıcı dinamiklerin neler olabileceğine dair öngörülere sahip değil. Toplumun tıpkı öncekiler gibi, AKP iktidarını da sırtından atabileceğini kabullenmek istemiyorlar ama tarih bile tam da bunu anlatıyor. Geciktikçe, suni tedbirlerle bastırıldıkça ödeşme–hesaplaşma hali daha da keskinleşecektir.

 • Güvensizlik salgını

  5.3.2019 13:38:08

  Meselenin esası bu kriz sarmalının bileşik kaplar örneğin de olduğu gibi rejimin başka politik adreslerinin rüzgarını şişirmesi biçimindeki ''yanlışlığa'' son verecek alternatif bir emekçi sol seçeneğin toplumsallaştırılmasıdır.

 • Çifte dönüşüm

  1.3.2019 11:40:55

  Devrimi menzilinden, kol mesafesinden uzakta düşünmek adanmış devrimciliğin çıtasını düşürmek, ölçüleri sıradanlaştırmaktır aynı zamanda. İşin esası kitlelerin özlem ve talepleriyle organik ilişki içinde bulunan, bunları anlayan, sezen, gören ve hem gündeme getirip hem koparıp almak üzere harekete geçen, kafası açık öncü/önder partinin/partilerin bulunması oluş halindeki varlığın güçlendirmesi ve kitlelerin bilinçli-öncüleriyle birlikte politika yapmayı esas almasıdır.

 • Divan-ı Harp dili

  17.2.2019 09:52:28

  Bütün cepheleriyle rejim çürüdü, kokuyor. Sosyalizme açılacak bir devrimden başka her yol çıkışsızlıkla neticelenir. Bunu öngören birleşik devrimci-demokratik mücadele, ezilenlerin egemenlerle ideolojik, düşünsel ve duygusal iliyet bağını koparıp atacaktır.

 • Mücadele özgürleştirir

  25.1.2019 09:22:07

  Evvel zaman örnekleri, devamındaki muadilleri gibi bugünkü despotlukların da geleceği yok. Bunu büyük bir güvenle söylüyoruz. Ne kapitalizmin ne türevlerinin ezilenlere sunabileceği bir yeni hayat mümkün değildir. Ezilen insanlıksa onu kuşatan kapitalizm mengenesinden kurtulma olanağına sahip, üstelik bu mücadele sürecinin her evresi/safhası misliyle özgürleştiricidir.

 • Kapımızı vuran devrimdir

  5.1.2019 09:42:09

  Polis-adliye-hapishane araçlarıyla ağır basınç yaratıp türlü sorunlara boğarak emekçi solu devrim ufkundan uzak tutmaya, içe döndürmeye çalışmak işe yaramayacaktır. Türkiye'nin önü politik özgürlükler devrimidir. Dilde, davranışta, siyaset tarzında daralmayan, on milyonlara ulaşmayı politik kadrajlarından asla çıkarmayan bir devrim hareketi de bunun katalizörü olacaktır. Rejim tükenmiştir, kapımızı çalan politik özgürlükler devrimini zafere ulaştırmaksa elimizdedir.

 • Bahar

  29.12.2018 11:19:05

  Türkiye siyasi coğrafyası güçlü hafızası ve birikimi olan bir politik çeşitliliğe sahip. Faşizmin bunca ağır saldırılarla devrimcileri kıymaya, hapsetmeye kilitlenmesi bu birikimi dağıtmaya, ümidi öldürmeye kilitlene geldi. Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin bir bölge devrimini patlatması, oralara hızla yayılması, bölgesel devrimci demokratik federasyonlara dönüşmesi gayet mümkündür.

 • Devrim hep birlikte

  4.12.2018 09:31:03

  Devrimci demokratik bir perspektifle faşizme karşı tüm kesimlerin örgütlenmesi, üstelik bunun özsavunma içerecek bir bakışla el ele yürümesi kaçınılmaz. Gecikmenin bedeli aşağılamanın sürekliliği değil yalnızca. Tam burada, Batı'da kendisini şu veya bu kısıtlılıkla çerçevelenmeyen, ezilenlere dönük her saldırıyı kendine yapılmış sayarak ve mümkün olduğunca ezilenlerle beraber yanıt veren devrimci merkezlerin bu topraklar için ne denli önemli olduğu muhtemelen daha iyi anlaşılmaktadır. Geçtik diğer hakları, faşizm şartlarında temel demokratik haklar için dahi bu tür kararlı, sürekli ve etkin dinamiklere ezilenler adeta mecburdur. Kaldı ki bu tercih değil zorunluluk.

 • Vaziyeti idare

  14.11.2018 09:07:11

  Kendi yolunun sonundaki AKP'nin, rejimin başka kliklerinin dişlerini kamaştırdığı sır değil. Ancak bu yol da yol değil. Bu tür iktidar değişimleri, güç merkezi kaymaları, döner ve tekrar ezilenleri vurur. Ezilenlerin özgürlük mücadelesinin amentüsü olan bütün ezilenleri birleştirmek, hepsinin kapısını çalmak, bıkıp usanmadan kalplerini kazanmaya ve onları kendi özgürlük mücadelerinin kurucu özneleri olmaya çağırmak kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde. On milyonlarca yoksul ve emekçi bizim varlığımızdan, alternatif projelerimizden, gerçekte nasıl bir toplum tasavvurumuz olduğundan habersizce varoluşumuzun gereğini hakkıyla yapamadığımızı söyleyebiliriz.

 • O eski halinden eser yok şimdi

  19.10.2018 09:05:03

  Egemenler cephesindeki krizin yapısallığı ve güncelliği devrimin güncelliğini de öne çıkarıyor. Ezilenler dünyasının siyasal ve toplumsal kurtuluşu ezilenlerin devrimci demokratik politik öncülerinin her şart altında sahada, onların arasında olmalarıyla mümkün. Varlığını buna bağlayan politik devrimci akımlar kökleşirken, buradan beslenmeyenlerin pratik politika sahası dışına düşmesi kaçınılmaz.

 • Ezilenlerin kaderi özgürlüktür

  11.10.2018 13:36:54

  Faşizm dar tabanlıdır, saldırgandır ancak bu arada en etkili yanı bütün araç ve biçimleri kullanarak karşısındaki hedef kitleyi birbirinden koparma kapasitesidir. Bu kapasiteyi yitirdiği halde ayakta duran bir faşist rejim yoktur. Sosyalizm mücadelesinin olmazsa olmazı havzasındaki işçiyle, yaşam alanı semtindeki emekçiyle, lisesindeki ve kampüsündeki öğrenciyle iç içe olmak, demokratik ve politik özgürlük taleplerini birlikte savunmaktır.

 • Pıtraklarla uğraşırken başımızı kaldırıp ufka bakmayı bilelim

  5.10.2018 10:39:36

  ABD'nin toprağa, devlete ve yapay milliyetçiliğe vurgu yapan yeni doktrini, başka bir momentte olduğumuzu, bundan sonrasının ezilenler açısından küresel çapta daha ağır geçeceğini gösteriyor. Kapitalizm bitti. Onun siyasal varyantları da öyle. Aslında hortlak rejimlerle uğraşıyoruz. Öldürücü son darbe vurulmadıkça durmaksızın hortluyorlar ve mesela yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde Kemalizmi, faşizmi ve daha nice arkaik modeli konuşmak zorunda kalıyor dünya.

 • Elde var kriz

  26.9.2018 11:16:31

  Bizim emarelerini gördüğümüz rejim içi siyasi krizlerden ekonomik-mali krize dek, hemen her başlık aynı zamanda kapitalizmin varoluş krizi ile ilişki içindedir. Bu bütünsel perspektif kaybedilirse hem tek tek çeşitli devletlerdeki hem o devlet yapılarının kendi içlerindeki çelişkiler boşlukta sallanan birer olay olmakla kalır. Varoluş krizi analizi ile etkileşime giren yerel görünümlü krizler bütünsel çöküş öncesinde olduğumuzu haber verir.

 • Cumhuriyet operasyonu

  22.9.2018 09:02:03

  Kemalizmin tekrar inşa edilmesinin alt yapısı politik içeriği olmayan bir AKP düşmanlığıydı. Gerdiler, kaşıdılar ve tek alternatifin kendileri olduğu hissi yaratmaya çalıştılar. Kaba ve kontrolsüz AKP karşıtlığı söyleminin şimdi neye tahvil edilmeye çalışıldığı çok daha iyi görülüyor. Önümüzdeki dönem bütün bu akıl ve projelerle entelektüel harbi kaçınılmaz olacaktır. Siyaset yatağının iki kısır alternatife indirgenmeye çalışılmasına karşı sahada ve entelektüel camiada, politik özgürlüklere odaklanan devrimci demokratik bir alternatif geliştirmek, siyaset yatağının kurutulmasına karşı çok önemli ve gereklidir.

 • Adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesinde şahadet ve iştirak

  13.9.2018 12:58:00

  Bir 10 Eylül'de Türkiye sosyalizm mücadelesine Rönesans hareketi olarak zuhur eden ve varoluşunu devrimin zaferi hedefiyle anlamlandıran siyasal öznenin her alanda gelişip güçlenmesi, toplumsal devrimin teminatıdır.

 • Faşizm aşılacak

  30.8.2018 09:56:54

  İktidar partisi, politik varoluş hakkı kazanarak siyaset sahnesine çıktı. Zaman içinde bunu kaybetti. Yok oluşu önleme hamleleri, faşizmin aşılacağı hakikatini değiştirmez. Faşizm aşılacak, siyasal özgürlükler devriminin zaferiyle toplumsal dönüşüm sağlanacaktır. Bu ana amacı daima menzilde tutmak kaydıyla toplumsal yaşamın her alanında ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel çalışmaları hiçbir basınç altında kalmadan üretmek ve organize etmek mümkün olduğu kadar gereklidir.

 • Yağmasan da gürle

  9.8.2018 13:56:15

  Kışkırtılıp kabartılmış saldırganlık ABD'ye eylemli biçimde yönlendirilemediği için, AKP'nin, kendisine karşı bütün muhalefeti, muhayyel bir dış düşmanın uzantısı olarak kodlayıp imha etmeye çalışması neredeyse kesin. AKP, ABD ile gerilim sürerken, elindeki en etkin silahın kitle gücü olduğunun bilincinde. Bunu kaybetmemek için her yola müracaat edecektir. Ancak ABD ile içine girilen süreç, tam aksine, kitle gücünü peyderpey eritebilir.

 • AKP'nin başarısı HDP'nin zaferi

  27.6.2018 09:49:28

  Türkiye'nin önü aydınlıktır, devrim de bu toplumsal zeminde gerçekleşecektir. Çok ağır bir baskı döneminden bu kararlılıkla çıkan ve halkçı demokratik bir seçeneğe işaret eden milyonlar bundan sonrasının dünden çok daha iyi olacağına işaret etmişlerdir.

 • Dip dalgalardan fal açmak

  21.6.2018 09:12:21

  Bir dip dalgasından bahsedilecekse, duyguların bu biçimdeki dönüşümü ve cesaretin kitleselleşmesi dipten gelen dalgadır. Ancak ve elbette bu dalga aynı zamanda, ana kitlesi örgütsüz olan kendiliğinden bir yükseliştir. Varlığı hakikattir. Bununla birlikte derhal kendini göstermesi de mümkündür.

 • Yarın 'keşke' dememek için

  11.6.2018 15:44:17

  Dün çeşitli nedenlerle AKP'yi destekleyen entelektüeller kısa zamanda dizlerini dövdüler. AKP, büyük oranda güç ilişkileriyle kotararak elde ettiği ontolojik statünün bütün imkanlarına kavuştu ve bunu kullandı. Destekleme tavrı iradesizliğe, kendine güvensizliğe işaret ediyordu. Tarihin kendini durmaksızın tekrar etmesi hazin olur. Anın, dönemin, hatta bir kötülük, fenalık ve eziyet aygıtı olarak çalışan iktidar partisinin yapıp ettiklerinden bunalarak CHP'ye koşmak ve onu ehvenişer saymaktan uzak durmalı.

 • AKP yörüngesinin çıkmazı

  31.5.2018 08:38:23

  HDP dışı muhalefet AKP'ye, AKP tarzı ile yanıt vermeye çalıştıkça onun yörüngesine girdiler. “AKP 3. köprüyü yaptı, biz 4.'sünü yaparız” demek gibi. İktidar çıkışsız, muhalefet de.

 • Ne ifrat ne tefrit

  25.5.2018 14:06:08

  Seçimler dahil her vasıtayı olabilecek en zengin araç ve biçimlerle üçüncü seçenek oluşturmaya, özgür yeni bir hayata, yürüyüşün müstakil pratik politikasına vakfetmeyen her yol tıkanmakla yüz yüze kalır.

 • İki yanlış adres: Dinsellik ve milliyetçilik

  17.5.2018 09:36:15

  Dünyanın şimdiki zamanı, sınıflı toplumlara ait bütün marazların hücumuna uğramıştır. Milliyetçilik ve dinsellik bunun başlıcasıdır. Sosyalizmin yenilgisinin bedeli tam da budur ve daha bu hiçbir şeydir. Sosyalizmsiz bir dünya ezilenlerin cehennemidir.

 • Siyasal İslamcı reorganizasyonun ve Kemalist restorasyonun ötesi

  11.5.2018 09:30:17

  Rejimin siyasal İslamcı reorganizasyonu ile Kemalist restorasyonu arasına sıkışan ufuksuz bir çatışma arasındayız. Ve ikisine de mahkum değiliz, olamayız. Masa başı projelere karşı halkların, ezilenlerin devrimci demokratik seçeneği mümkündür ve bütün planları bozacak, halkları-ezilenleri aktif siyaset sahnesine taşıyacak olan da onu en kuvetli oluşumla ortaya çıkarmaktır.

 • Ödleriyle öten kuşlar

  2.5.2018 16:15:52

  "Abdullah Gül'ün adaylık sorunsalı" başlıklı mühendislik projesi, Gordion'un düğümünü kesen kılıç işlevindeki kesin müdahale ile savuşturulmuş oldu.

 • Hepsi mümkün

  3.4.2018 00:00:00

  Bir yol hep vardır ve idealleri çoğaltmak her şart altında mümkündür. Hayatı şimdide, anda, dar politik söylemlerin dışında ve ötesinde gündelik yaşamın her alanında üretmek, iktidarın istediği gibi genel bir muhalefet hareketine hapsolmanın panzehiridir.