etkin haber

Cemil Aksu

 • Ekoloji hareketine gençlik aşısı

  26.3.2019 14:32:56

  Kapitalizmden kurtulamadıktan sonra yaşanılabilir bir dünyaya kavuşamayacağımız kesin. Tekil, yerel ve kısmi sorunlarda/konularda, kimlerle, hangi taleplerle nereye kadar yol yürüneceği her somut durumda, güç ilişkilerine bağlı olarak belirlenebilir. Bununla beraber ekolojik kriz ve iklim krizine karşı mücadelede kapitalizm karşıtı bir program ve stratejiye sahip olmadan gerçek bir başarının kazanılamayacağı çok açık. Fakat bu nihilist bir tavra dönüşmemelidir. Bu, 'kapitalizm karşıtlığı' her şeyin çözümünü 'devrimden sonra'ya bırakmak anlamına gelmemeli elbette.

 • Polonya'da iklim üzerine kayıkçı dövüşü

  5.12.2018 10:47:29

  Tıpkı ekonomik krizde olduğu gibi, iklim krizine bağlı felaketlerden en fazla etkilenenler toplumun en alt tabakaları, emekçiler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar. Dünyadaki ve bu arada ülkemizdeki tekil "çevre sorunları"nın önemini kat be kat arttıran ana etken; iklim krizi. Gıda krizinin ve mülteciliğin temel sebeplerinden biri yine iklim krizi.

 • Kriz ve 'sınıfa gitmek'

  1.11.2018 15:09:50

  Sınıfa gitmek, zor durumdaki sınıfın her hangi bir kolunda mevcut herhangi bir ihtiyacına somut olarak çare olabilecek, herhangi bir pratiğin sahibi, emekçisi, üreticisi olmakla mümkün olacaktır. Sınıfa gitmek, kendilerinin en iyi oldukları, en gelişmiş oldukları, en tanıdıkları alandan böyle pratikler geliştirmekle mümkün olacaktır. Mücadelenin büyük ya da küçük bir alanında anlamlı, değerli bir başarılı pratik, sınıfın bütün gözlerinin oraya çevrilmesine vesile olacaktır.

 • Çevre hareketine bir darbe de TBB'den!

  14.10.2018 15:11:52

  TBB yönetimi, hangi gerekçelerle EGEÇEP ve Büyüknohutçu ailesine çevre ödülü verilmesine karşı çıktığını, komisyon üyelerinin görevden alındığını kamuoyuna açıklamak zorundadır.

 • Kriz koşullarında: Emeğin hakları, ekolojinin hakları

  9.10.2018 09:25:19

  Kapitalizmin krizine karşı yanıtlarımız da en az kriz kadar derin ve radikal olmalıdır. Emek ile ekoloji arasındaki ortaklığın inşası alanında da "ekonomizm" yeterli değildir. Çünkü toplumsal adalet ya da emekçilerin kurtuluşu, iş değişikliği ile değil, işin, sermaye için değişim değerleri üreten bir süreç değil, kendisi ve başka canlılar için kullanım değerleri yaratan bir eyleyiş olması ile mümkündür. Yani "emek-sermaye ilişkisi"nin, kapitalizmin emekçiler lehine aşılması ile mümkündür.

 • Yerel hareketler ve iklim krizi

  11.9.2018 09:46:28

  İklim krizi bağlamında tek tek her yereldeki mücadele global olarak değerli ve önemli bir mücadeledir. Global olarak bütün insanlar ve canlılar adına doğanın, müşterek varoluşumuzun kapitalistler tarafından yok edilişine karşı bir mücadeledir. Bu yüzden de her yerde ve zamanda bir projenin etkisini sadece o yerdeki çevreye ve insanlara verdiği zararla sınırlamadan iklim krizi gibi global sorunla bağını kuran bir söylem, eylem ve örgütlenme pratiği geliştirilmelidir.

 • Ayder'e ve tüm yaylalara 'ihanet'e devam!*

  28.8.2018 09:19:41

  Bir kere, yayla, mera gibi hiçbir şekilde, kullanım hakkı dışında bir kişiye mülk olarak devredilemeyecek alanların, müştereklerin, "imar affı" ile satışı, tüm yurttaşlara, hatta dünyadaki bütün insanlara ve de canlılara ait olan bazı insanlara devri demektir. Bu diğer insanların ve canlıların hakkının gaspıdır.

 • Kanal İstanbul Projesi: Ya kanal ya İstanbul!

  14.8.2018 10:35:44

  Kanal İstanbul Projesi, pek çok açıdan Karadeniz Sahil Yolu projesidir. Sahil Yolu Projesi, bugün Türkiye'yi büyük bir borç yükünün altına sokan inşaat odaklı birikim modelinin başlangıcıdır. Cengiz İnşaat, Kolin, Limak gibi şirketlerin, ANAP döneminde başlayıp, AKP ile yandaşlık üzerinden bugün inşaat devi haline gelmelerini sağlayan projedir. Bilim insanlarının, demokratik kurumların, halkın tepkisine rağmen yasa ve silah zoruyla yapılan "dev projeler"in ilkidir.

 • Ormanları kapitalizm yakıyor…

  31.7.2018 10:21:23

  Yaşadığımız felaketler için "doğal afet" demek imkânsızdır. Zira bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyi bütün bu felaketler için tedbirler alabilmemize, en azından İnsanlık’ın doğa için en büyük felaket olmasına mani olacak derecede. Dolayısıyla yaşadığımız felaketlerin hem öznel nedenlerine hem de genel olarak iklim krizine karşı mücadele "doğal güçlere" karşı bir mücadele değil, olamaz. Bizzat doğayı ve her türlü hizmeti yüksek kar elde etmek için değerlendirmekten başka bir derdi olmayan kapitalistlere ve onların hükümetlerine karşı bir mücadeleye odaklanmalıyız.

 • Ekonomik kriz ve hep geç kalan sosyalistler

  20.7.2018 09:54:34

  Saray Partisi'nin karşı karşıya olduğu müstakbel krizin murat edilen sonuçlara ulaşması için, sosyalistlerin bir kez daha geç kalmaması gerekiyor. Bu açıdan, elbette öncelikle "hareket halindeki kitle"yle ama aynı zamanda krizin ağır faturasına maruz kalacak emekçi sınıfla bağ kurma için hiç zaman kaybetmeden bütün benliğiyle yeni bir pozisyon alması gerekiyor.

 • 24 Haziran: Pata pat durumundan nasıl çıkacağız?

  27.6.2018 09:34:37

  En dinamik, hareketli, sokağı önemseyen mücadeleci güçler arasındaki bu bağın kuvvetlenmesi, "yeni bir yol" arayışının derinleştirilmesi, emekçileri her yerden kuşatmış sermaye boyunduruklarından kurtaracak bir sınıf mücadelesine odaklanması gerekir.

 • Emekçilerin borçları iptal edilsin!

  29.5.2018 10:09:17

  AKP, bütün dönemi boyunca, adeta köylülüğe karşı savaştı. İş başına geldiğinden beri söylemde “yerli ve milli”ten dem vururken tarımda tam bir ithalatçı politika izledi. Tarım ve hayvancılığa verilen destekler azaltılırken hububat, bakliyat, yem hammaddeleri, canlı hayvan ve kırmızı ette gümrük vergileri düşürülerek tarımda da dışa bağımlılığı büyüttü.

 • Çayda “ver-kurtul” kumpası...

  8.5.2018 11:03:21

  Elbette üretici grevi benzeri yöntemler özel sektörü dizginlemek, en azından fiyat kırmasını engellemek açısından işe yarabilir. Fakat üreticilerin şirketlere bağımlılığının asıl çaresi kooperatiflerde örgütlenerek, kendi fabrikalarını kurarak emekleri üzerinde hâkimiyet kazanmaları.