etkin haber

Efe Dağlı

 • Cepten yeme dönemi

  7.5.2019 09:06:30

  Bütün bileşenleriyle rejim iç krizde debeleniyor. Bundan sonrası, bundan öncekinden zor olacak o cephe için. Kürdistan'ın dinamiğini Batı'nın devrimci-demokratik birikimiyle birleştirmek; zenginliği ve çeşitliliği güvenceleyen bütün talepleri politik özgürlükler mücadelesi gibi birleştirici / kuşatıcı bir başlıkla otoriter despotluğa dayatmak ve faşizmi yıkarak güvencelemek mümkündür.

 • Şişede durduğu gibi durmuyor

  30.4.2019 14:57:02

  Dünün yükselen gücü sosyalist hareketti; Ecevit ile orayla arana duvar ör denildi ve bu başarıldı. Bugünün yükselen devrimci dalgasının gövdesi Kürt siyasal hareketiyle temsil ediliyor. CHP'nin orasıyla oy devşirmek, asimile etmek veya başka nedenle temasının, kendi kitlesiyle siyasal özgürlük hareketi arasında on yıllarca milliyetçi-Kemalist dil ve tutumla inşa edilen duvarı aşındırma, Kürdün halini anlama ilişkisine dönmesinden iktidar bloğu ve rejim fena halde ürkmektedir.

 • Dizginsiz faşizmle buraya kadar

  26.4.2019 11:08:24

  Tek tek olaylara fokuslanan-odaklanan bakış yerine kuşbakışı bütünü görmeye, 'an'a değil sürece hakim olmaya imkan tanır. 'Gezi' ile birlikte Türkiye siyasi coğrafyası devrimci durumu yaşıyor ve bu nedenle devrimle aramızda zannedilenden çok daha kısa bir mesafe var. Zafer de kısa devre de mümkün. Kürdistan özgürlük hareketiyle Türkiye emekçi solunun Batı'ya yayılacak birleşik mücadelesi zaferin teminatı olacaktır.

 • Yeni dalga

  16.4.2019 11:02:57

  Devrim rüzgarının yapısal sorunları ve bilhassa önderlik sorunu hala çözülmediği için, halk mücadeleleri fiilen ikili iktidar durumu yaratmakta ancak kahredici son vuruşu yapamamakta ve devrim çalınmakta, çalınmaya çalışılmaktadır. Sudan şu anda böyle bir konjektürü solumaktadır.