etkin haber

Fehmi Çapan

 • İşsizleri örgütlemek

  23.5.2019 10:35:18

  Sosyalistler, emekçi soldan önemli bir kesim işçilerle temas kurabilmek, ilişki geliştirip örgütleyebilmek için bir faaliyet içindedirler. İşçilerin direnişleriyle de aynı teması sürdürmek yoluyla ilişki kurma arayışı devam eder. Lakin direniş bittiğinde işçiler işsiz kaldıklarında kaçıyla ilişkileri sürdürdüğümüz yanıtlanması gereken bir sorudur. Üretime dönemediği/üretimden koptuğu için bizim de ilgi alanımızın dışına çıkması bir yerde "normal" görülmektedir.

 • Saldırılar karşısında işçi sınıfının direnişi

  21.12.2018 09:44:17

  Giderek gelişen işçi sınıfı ve emekçilerin mücadelesi yeni ve daha büyük direnişler için umut olmaktadır. Krize karşı mücadeleyi büyütmek, söz, örgütlenme ve eylem hakkına yöneltilen saldırıları püskürtmek ve özgürlüğümüzü elde etmek için faşizme ve sermayeye karşı mücadeleyi kazanmaktan başka yolumuz yoktur.

 • İşçi sınıfı ve ezilenler krizi 'fırsata' çevirebilir

  4.10.2018 11:06:48

  Kriz, kapitalistler tarafından fırsata dönüştürülebileceği gibi pekala devrimci, sosyalist hareket tarafından, onun birleşik örgütleri tarafından politik özgürlüğün elde edilmesi yönünde de fırsata dönüştürülebilir. Kriz karşısında ortaya çıkan kendiliğinden hareket de beraberinde oluşan sınıf bilinçli hareket de devrimci sosyalist öncü için bir fırsattır.

 • Ekonomik talepler politik mücadeleyi tetikliyor

  19.9.2018 10:04:39

  Ekonomik ve sosyal taleplerle başlanan grev ve direnişler iktidar ve sermaye güçleriyle bir muharebeye dönüşüyor, coğrafyanın önemli gündemi haline geliyor ve politik içeriğe bürünüyor. Krize karşı, kriz koşullarında gerçekleşen her eylem, direniş, grev hızla politikleşme özelliği taşıyor. İnşaat işçileri perdeyi açtı, rafineri işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı. İşçilerin bazı bölüklerindeki kararlılık önümüzdeki sürecin rotasını belirlemede, emekçi hareketine daha fazla kararlılık aşılamada önemli bir role sahip. Bu eylemler işçi-emekçilerin mücadelesinin radikalleşeceğinin işaretini veriyor.

 • Emekçiler 24 Haziran'da hesap sorabilir

  19.5.2018 10:00:55

  İktidarda kalmak için şimdiye kadar başvurulan her türlü maktevelist yol 24 Haziran ve sonrasında da geçerli kılınmak istenecektir. Ezilenler, emekçiler ve onların öncüleri olası gelişmelere hazır oldukları ölçüde geleceği ellerine alabilirler. 25 Haziran'ı öngörmeyenlerin 24 Haziran'dan başarıyla çıkmaları hayaldir.

 • Bıçağın kemiğe dayandığı an

  17.1.2018 10:42:29

  Sıtkı Aydın'ın eylemi bireyseldir. Sömürüye ve açlığa karşı öke duyan, tepkisini bireysel olarak ortaya koyan işçi, emekçi sayısı az değil. Aydın'ın eylemi emekçilerin çığlığını ve vardığı noktayı göstermesi bakımından anlamlıdır. Tek tek tepkilerin örgütlü tepkiye dönüşmesidir önemli olan. Çünkü tepeden tırnağa örgütlü sömürücü ve soygunculara karşı ancak örgütlü mücadele ile karşı konulabilir. Haklar örgütlenerek elde edilebilir.

 • Metal işçileri kilidi açabilir

  13.12.2017 10:37:00

  Bugün 130 bin metal işçisinin toplu sözleşme mücadelesi, direniş ve eylemleri sadece MESS'i, metal patronlarını değil sermayenin hizmetindeki iktidarı da çok yakından ilgilendirmektedir. Bu mücadele OHAL'e, KHK'lara, grevi yasaklarına karşı da bir direniştir aynı zamanda.

 • İş cinayetleri artarken

  6.11.2017 09:07:00

  Çalışma sürelerinin aşırı uzun olmasının iş kazalarında önemli bir payı vardır. İşçilerin örgütsüz olması, patronların kuralsız çalışma düzeni oluşturmasını kolaylaştırıyor. Patronların keyfi uygulamaları karşısında örgütsüz işçiler çaresiz. Patronun, taşeronun baskılarına, güvenliksiz çalıştırmalarına sessiz kalmalarına, en tehlikeli işleri yapmalarına yol açıyor. İş güvencesinin olmaması da iş bulma zorluğu da bu duruma çanak tutuyor.

 • ILO'yu boykot

  11.10.2017 10:40:00

  ITUC ve ETUC bünyesinde ortaya çıkan ILO İstanbul toplantısını boykot kararı işçi hareketinin uluslararası mücadelesinin gelişmesinin de bir işaretidir. Boykot, ILO'daki yarılmayı ortaya çıkarmış, "toplumsal uzlaşmayı", "konsensusu", "sınıf barışı"nı temel alan bu kurumun misyonunun bittiğini göstermiştir. Sınıf barışının yerini daha da güçlenen sınıf mücadelelerinin alacağının işaretini vermiştir.