etkin haber

Fehmi Çapan

 • Sendikalardaki gelişme neden sınırlı?

  6.7.2019 09:06:57

  Emperyalist küreselleşmenin üretim organizasyonunda yarattığı esneklik/kuralsızlık kapitalist patronları daha avantajlı duruma getirirken işçi sınıfı için on yıllardır giderilemeyen dezavantajlar yarattı. İşçi sınıfının üretim sürecinde güçlerinin dağılmasında, parçalanmasında, örgütsel araçlarında ve bilincinde önemli bir tahribat yaratmıştır. Bu tahribatın bir boyutu da sendikal alanda yaşanmaktadır. Ve bu durum coğrafyamızla sınırlı değildir. Hemen her ülkede yaşanan sorunlar benzer olmakla birlikte sınıf mücadelesinin seyrine göre de görece farklılıklar oluşmaktadır.

 • İşçi kırımı ve mücadele

  25.6.2019 10:51:26

  Bugün toplumun önemli bir kesiminde neo-liberal vahşi kapitalizmin önemli bir yüzünü ortaya koyan iş cinayetlerini, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda farkındalık yaratacak bir faaliyete ihtiyaç vardır. Toplumdaki kanıksanmışlığı değiştirecek, duyarlılığa dönüştürecek, işçi sınıfı ve ezilenleri hemen harekete geçirebilecek kesimlerinden daha sonra harekete geçebilecek kesimlerine doğru sınıfın ve ezilenlerin öfkesini uyandırmak gerekmektedir.

 • İşsizleri örgütlemek

  23.5.2019 10:35:18

  Sosyalistler, emekçi soldan önemli bir kesim işçilerle temas kurabilmek, ilişki geliştirip örgütleyebilmek için bir faaliyet içindedirler. İşçilerin direnişleriyle de aynı teması sürdürmek yoluyla ilişki kurma arayışı devam eder. Lakin direniş bittiğinde işçiler işsiz kaldıklarında kaçıyla ilişkileri sürdürdüğümüz yanıtlanması gereken bir sorudur. Üretime dönemediği/üretimden koptuğu için bizim de ilgi alanımızın dışına çıkması bir yerde "normal" görülmektedir.