etkin haber

Hilmi Toy

 • Dayanışma yasaklanamaz

  22.9.2018 09:06:33

  Ya işçiler, taşeronluk sisteminin kölelik koşullarında çalışmaya mahkum ediliyorlar. Bu böyle gitmez elbet. İşçiler bunun haberini verdi, duyulur oldu devi uyandıran çığlık. Tahta kurusu tahtın kurusuna dönüşecek. "Korku dağları bekletir" der halkımız. İşçilerin birlik olmasından ve mücadelenin yayılıp bir kanalda birleşmesinden korkuyor egemenler. "Dünya yerinden oynar, işçiler birlik olsa" diyor işçiler. Bütün mesele bu. Onlar bunun farkında. Ya siz?

 • Değişen sadece isim değil

  9.8.2018 10:05:31

  Sermaye, kendi cennetinin güvencesi olarak ideolojik hegemonya kurmak için her yola başvuruyor. "Şükür toplumu" yaratmak, her alanda rıza üretmek, "sadaka veren burjuvazi", "sadaka alan yoksul" algısını egemen kılmak üzerine kuruludur bu değişiklik. Sadaka veren iyi - sadakaya muhtaç olan yoksul, bu düzenin temel eksenidir onlara göre.

 • İşçi sınıfının iradesine OHAL

  23.7.2018 14:04:54

  Sendikalar, meslek kuruluşları, vakıflar sofrasında ekmeği küçülen, düşük ücretle en ağır ve en kötü çalışma koşullarında kölece çalıştırılmak istenen işçi ve emekçilerin itirazını, insanca yaşam ve çalışma koşullarını teminat almaya çalışan kurumlardır. Biat kurumları değil, mücadele kurumlarıdır.

 • 'Baskın seçim'den baskın sonuç

  1.7.2018 09:31:36

  HDP, bu birleşik kuvvetten güç alarak hem barajı birkez daha yıktı, hem de demokratik güçlerin temsilcileri ile mecliste önemli bir yer tutar oldu. Türkiyelileşen HDP gerçeği görünür olurken bunun olumlu yansıması olarak Batı'da oy oranını yükseltti. Batı'dan 7 Haziran seçimini de aşan oyla daha fazla milletvekili çıkardı. HDP birleşik mücadele dinamiklerini birleştiren olduğu kadar güçlendiren de oldu.

 • Büyük Gün: 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi

  18.6.2018 16:11:38

  48 yıl önce 15-16 Haziran'da işçi sınıfı İstanbul'u zapt etti. 24 Haziran günü de işçi sınıfı 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin ders ve deneyimlerinden öğrenerek sandıkları oylarıyla zapt etmeli. 24 Haziran, işçi sınıfının bugünü ve geleceği için de çok önemli, kritik bir gün ve tarihsel bir an.

 • Grev erteleme değil grev yasağı

  29.5.2018 11:11:10

  Çünkü grev, işçilerin insanca yaşama ve çalışma hakları için en önemli mücadele aracıdır. Üretimden gelen gücünü sermayenin, patronların kölece çalışma sistemine karşı göstermesi ve kullanması demektir. Sınıfa karşı sınıf bilincini uyandırır. Grev işçilerin patronlara karşı mücadele okuludur.

 • Seçim kapıda, seçmek için tek seçenek

  23.5.2018 10:26:33

  AKP -MHP "Cumhur İttifakı" olduğu ve bulduğu kadarıyla kendi safında tuttuğu Kürtleri milletvekili listesine almayıp tasfiye etti. Kürt karşıtı bir ittifak olduğu gerçeği bir kez daha tescil edilmiş olmasının yanında Kürtlerden umudunu yitirdiğini resmediyor. Kapı kulu olmak bile yetmiyor bu kez.