etkin haber

Ivana Benario

 • 2019 kadın grevleri bize neyi gösteriyor?

  13.3.2019 10:00:54

  Bu yılki kadın grevi dalgası ise bir çok açıdan gelişim göstererek daha fazla ete kemiğe büründü ve böylece toplamında enternasyonal kadın hareketine büyük bir ivme kazandırmış oldu.

 • IMF programını IMF'li mi verelim IMF'siz mi?

  10.3.2019 15:45:15

  Mali-ekonomik sömürgeleşme sürecine içkin gelişen ekonomik ve politik tüm krizlere karşı şu ya da bu emperyalist ve bölgesel güce dayanmanın, IMF'li veya IMF'siz bizzat krizi üreten neoliberal anlayıştaki çıkış programları uygulamanın, çıkışı burjuvazinin şu veya bu kesimini diğerine tercihte aramanın çözüm olmadığı Sri Lanka'da da görülmüştür.

 • NUMSA'nın zorlu yolu

  20.12.2018 10:01:55

  Güney Afrika'da başarısız olmuş kapitalist sisteme karşı savaşmayı amaçları arasında sayan SRWP, bu doğrultuda gelecek ayların eylem planını da açıkladı. Parti, henüz kurulmadan önce NUMSA'nın açtığı ofislerde başlayan ülke çapında partinin örgütlerini kurma ve komitelerini seçme çalışmaları halen yerellerde düzenlenen konferanslarla, halk toplantılarıyla devam etmekte.

 • Arjantin'de tersane işçileri yol gösteriyor

  27.9.2018 10:41:53

  Arjantin toplumu ekonomik krize karşı daha önce de ayaklanma deneyimlerden geçmiş, 2001'de onlarca insanın hayatını kaybettiği "devrimci günlerde" halk krizin hesabını sormuş ve devleti derinden sarsmayı başarmıştı. Bugün bu taze deneyimin ışığında işçi ve emekçiler, IMF ve tüm diğer emperyalist boyun eğdirme saldırısına karşı geri adım atmayan, kararlı bir direniş sergiliyor.

 • Irak'taki gerçek hareket

  22.9.2018 09:05:31

  "Komünizm, bizce, oluşturulması gereken bir durum, gerçekliğin kendisini uydurmak zorunda olduğu bir ideal değildir. Günümüzdeki durumu ortadan kaldıran gerçek hareketi komünizm olarak adlandırıyoruz." (1)

 • Militanlar vadisinde bir direniş

  18.9.2018 09:04:37

  Kuzey İtalya'da yer alan küçük bir bölgesi olan Susa Vadisi'nde, devletin milyarlaca euroluk hızlı tren hat projesine karşı halk direniyor. NO TAV adlı direniş hareketi, bölgenin tarihsel mücadele birikim ve zenginliğine dayanarak, on yılı aşkındır bıkmadan usanmadan büyük bir kapsayıcılıkla ortak bir amaç altında mücadele ediyor: Bu projeyi size yaptırtmayacağız!

 • Güney Afrika: Esnek çalışmaya karşı sendikal zafer

  10.8.2018 11:38:21

  İşçi kiralama anlaşmaları kapsamında, işçiler her an sonlandırılabilecek kısa dönemli sözleşmelerin altında aynı zamanda iş güvenliğinden de yoksun konumdaydı. İşçi kiralama şirketleri, bu şekilde kendilerinin işveren olmadıklarını ve sadece işçilerin bu sözleşmeleri yapmalarını sağladıklarını iddia ederek işçilere herhangi bir sosyal yardım da sağlamamaktaydı.

 • Sıklaşan Safların Ortaklığı: Ürdün Ayaklanması

  4.7.2018 12:02:19

  Nihayetinde sokakları terk etmeyen halkın direniş kararlılığı karşısında burjuvazi daha fazla dayanamadı ve eylemlerin 9. gününde yasa tasarısı geri çekildi. Böylece hükümeti düşürmenin ve burjvaziye geri adım attırmanın yanı sıra hanesine ayaklanma bilinci ve tecrübesini yazdıran Ürdün halkı yeni hükümete “gözümüz üzerinde” diyip eylemlerine şimdilik son vermiş oldu.

 • İrlanda'dan Arjantin'e: Bedenlerimiz de bizim, sokaklar da

  7.6.2018 09:55:55

  Arjantin ve dünya çapındaki kadın hareketlerinin gösterdiği gibi rüzgar artık kadınlardan yana esiyor ancak aynı zamanda önlerinde daha büyük savaşlar onları bekliyor. Dünyanın dört bir yanında güçlenen kadın hareketleri erkek egemenliğinin temellerini sarsacak potansiyele sahiptir. Kadınlar, adım adım gerçek cinsiyet eşitliğine ve özgürlüğe doğru yürüyor, politikleşiyor ve örgütleniyorlar.

 • Küba seçimleri üzerine

  19.4.2018 10:00:33

  19 Nisan'da ulusal meclisin seçeceği yeni Küba liderinin tarihsel önemi, aslında yeni isimden veya Castrosuz bir dönemin açılıyor oluşundan çok Küba devrimine karşı başlatılacak yeni bir ideolojik ve politik saldırı dalgasının nasıl göğüsleneceği ile alakalı. ABD'nin istekleri doğrultusunda bir değişim için baskı, toplumsal ayrıştırma ve koşullar yaratma çabası gözle görülür bir şekilde mevcut.

 • Hindistan'da katledilen Asifa için adalet!

  18.4.2018 11:01:32

  Derinden bölünmüş bir toplumda kolektif eylemsellikler her zaman zor olmuştur. Öfke, ancak bu küçük insana yapılan işkencenin detayları ortaya çıkınca ve politik doğruculuk sınırları aşılıp faşizmin açık savunusu yapılınca patlak verdi.