etkin haber

Ivana Benario

  • AP seçim sonuçları

    30.5.2019 11:18:21

    ABD, Rusya ve Çin ekseninde keskinleşen emperyalist rekabette AB belki de kendi iç zayıflıklarıyla belki de en kırılgan güç olarak yer alıyor. Ancak Almanya'nın öncülüğünde askeri ve ekonomik olarak ABD'den bağımsızlaşma hamleleri bir yandan AB'yi krize sokan politik kutuplaşma ortamına hizmet ederek AB'nin bu kırılganlığı artırıyor, bir yandan ise düzen içi reform yollarının tükendiğine dair toplumsal algıyı besliyor.