etkin haber

Metin Botan

 • IŞİD'in yenilgisi devrimin zaferidir

  19.2.2019 09:20:59

  Deyr ez Zor'daki IŞİD çetesinin varlığına son verilmesinin en önemli sonucu sömürgeci faşist Türk devletinin Rojava devrimini boğma amacının büyük bir bozguna uğramış olmasıdır.

 • Rojava'yı işgal tehtidi ve haydut devlet pratiği

  17.1.2019 09:24:56

  "Kürtler statü elde etmesin de ne olursa olsun" sömürgeci perspektifinden bakan işgalci Türk devleti, bu uğurda her türlü işbirliğine de gözü dönmüş saldırganlığa da başvurabilir. Tayyip Erdoğan yönetimi, ciddi bir askeri kuşatma ile Rojava ve Kuzey Suriye yönetimini sıkıştırmak istemekte, ABD yönetimi de onların bu politikalarını gerekçe göstererek devrimi çekilebileceği en geriye doğru götürmeye çalışmaktadır. Tampon bölge, Rojava ve Kuzey Suriye açısından kabul edilemezdir. Işgalin kılıfa geçirilmesinden başka bir şey değildir bu.

 • Sınavdan geçmek

  27.12.2018 14:59:30

  Devrim, er geç karşı karşıya kalacağı tarihi düşmanlarıyla bu konjonktürde savaşmakla yüz yüze bulunuyor. Koşullar zorlu ve dezavantajlar var ama şurası kesin, bu devrimi yapanlar, ne pahasına olursa olsun, faşist işgale direnecek, devrimini, onurunu ve özgürlüğünü özgücüyle, halklar ittifakıyla savunacaktır.

 • Faşist saray rejiminin savaş ilanı ve direniş cephesi

  17.12.2018 13:31:39

  Devrim topraklarından kopartılmış Azez, Cerablus, El Bab gibi alanlar oluşturarak devrimi adım adım boğmaya neden olacak halkalar oluşturmak istiyor; bu halkaların kalıcı olması da temel hedefidir. Ancak, her zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sonuçlar, faşist Türk devletinin hayal bile edemeyeceği, bir dizi yeni gelişmeyi tetikleyebilir. Kaos ve yangın, uğruna her şeyi göze aldıkları iktidarlarını sarsabilir, alt üst oluşlar yaşanabilir. Herkes için kaos ve imkan bir arada!

 • ABD gözlem noktaları ve gelişmelerin yönü

  3.12.2018 16:43:47

  Bölgede kurulacak olan "gözlem noktaları" herkesin kendi durduğu yerden okuyabileceği mesajlar içeren bir politikanın ürünüdür.

 • Rusya ve Türkiye'nin İdlib pazarlığı

  19.9.2018 09:06:02

  Dünyanın bütün denge ve ayak oyunları, şimdilerde İdlib ve çevresinde karşı karşıya bulunuyor. Fakat bu denge oyununun ömrü uzun görünmüyor. Türk devleti, çetelere kefil olarak biraz zaman kazandı ama bu onu amaçladığı noktaya götürmeyecek. Tersine, artık elinde zaman ayarlı bir bomba var.

 • İdlib'de sondan bir önceki zamanlar

  27.8.2018 09:04:59

  İdlib önünde sonunda Şam'a bağlanacaktır. Peki öyleyse burada toplanan çeteler ne olacak? Kimin elinde kalacak? Ya da tümden tasfiye mi edilecek? Çetelerin de ortak hareket edeceği gözükmüyor. Türk devleti bunun için büyük bir çaba sarf ediyor, ama başarmış değil. Türk devleti bu çeteleri kaybetmek istemiyor. Rojava'nın dışında da Başur'da, Bakur'da, Türkiye'de bunlara tetikçilik ve katliamalar yaptırdığını biliyoruz. Tayyip Erdoğan yönetiminin şimdiki bütün uğraşları çetelere zaman kazandırmak eksenli. Onların bazılarını Efrîn ve Cerablus çevresine getirerek, ömürlerini uzatmak ve böylece Rojava topraklarını işgale devam etmek istiyorlar. Bu planın uygulanması için mekik diplomasisi yapıyor, Rusya'da yatıp kalkıyorlar.

 • Kapitalizmin küresel krizi ve Ortadoğu'ya yansımaları

  10.8.2018 11:28:20

  İran, ABD emperyalizmine ve onun çıkarlarına karşı Rus-Çin emperyalist bloku ve Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmeye çalışarak Amerika'nın hamlelerini boşa çıkarmaya çalışmaktadır. Bunlarla birlikte, Irak'ta, Suriye'de elde ettiği siyasi ve askeri güç ABD'nin yapmaya çalıştığı dizaynı etkilemektedir.

 • Devrim yolunu arıyor

  29.6.2018 09:16:10

  Rojava devrimi, İslamcı faşist çetelerle girdiği çarpışmadan çok daha kapsamlı ve zor bir sürece girmiştir. Devrimin kaderi, emperyalistlerle ve bölgede gerici diktatörlüklerle yapılacak çarpışmalardan sonra netleşecektir. Şimdiki görev bu çarpışmalara hazırlanmak ve devrimin geleceğini güvenceleyecek hazırlıklar ve adımlar atmaktır.

 • Suriye'nin çıkmaz yol arayışı

  8.6.2018 12:35:29

  Türkiye ve Suriye devletleri, görüntüde düşmanmış gibi davransalar da özellikle Türkiye’nin Rojava’da işgal ettiği topraklarda Kürtsüzleştirme politikası yürüterek demografik yapıyla oynamasında hemfikirler. Kürtsüzleştirme politikası Suriye ve Türkiye’nin de işine gelmektedir. İki sömürgeci ülke, Kürt topraklarını kendi denetimleri altında tutmaya devam etmek istiyorlar.

 • Kriz ekseni İran'a doğru kayarken

  24.5.2018 09:02:04

  ABD’nin İran ve eksenine doğru her hamlesi, yeni gerilimleri tetikliyor ve bu da kriz ögelerini daha da çoğaltıyor.

 • Efrîn direnişi sürüyor, sürecek

  22.3.2018 10:28:06

  Türkiye Efrîn işgaliyle sınırlı kalmak istemeyecektir. Konjonktürden sonuna kadar yararlanmaya çalışmaktadır. Bunun için ABD'ye Minbic'i dayatmakta, Kürdistan'ın her karış toprağını tehdit etmektedir. ABD Minbic için Türkiye'yle bir anlaşmaya gidebilir mi? Bu da elbette olasılıklardan biridir. Ancak yakın vadede mevcut statüleri değiştirebilecek bir yönelime girmeleri zayıf bir olasılık.

 • Rojava-Suriye hattında yeni arayışlar

  18.11.2017 10:33:23

  Gerici ve işgalci savaşın yürütücüleri olan bu emperyalist görüşmeler ve açıklamalardan halklar için çözüm çıkmaz. Halkımızın gözü, kulağı ve aklı bu görüşmelerde değil, kendi örgütlü mücadelesinde olmalıdır. Ezilenlerin neler yaptığına, neler yapacağına, bunları nasıl başaracağına odaklanmalıdır.

 • Referendum ve sömürgecilik gerçekliği

  21.10.2017 10:50:14

  Güney Kürdistan'ın kendi iç çelişkileri olsa da, tam demokratik bir muhteva taşımasa da gelinen aşama sömürgecilerle Kürt ulusunu karşı karşıya getirmiştir. Sorun bir parti sorunundan çoktan çıkmış, bir ulusun sömürgeci boyunduruktan kurtulması sorununa dönüşmüştür.

 • İşgalciliğin ve işbirlikçiliğin kıskacındaki Kerkük

  19.10.2017 10:44:01

  Kerkük ve Şengal'in işgal edilmesindeki temel faktörlerden biri, Kürt siyasi yönetiminin parçalanmış olması, örgütsel, aşiretsel çıkarlarına göre hareket etmeleridir. Bir tarafta KDP, diğer tarafta YNK ve bunların ayrı ayrı devletsel yapılanmaları, ulusal birliği gözetmeyen küçük oligarşik iktidar peşinde koşmaları, Kürt ulusunun özlemlerini, isteklerini kendi siyasal iktidarı ve çıkarı için kullanmaları bu sürecin yaşanmasında önemli bir rol oynamıştır.

 • Kantondan Federasyon'a Rojava devrimi ilerliyor

  12.9.2017 10:54:22

  Demokratik Federasyon iki yönlü federatif birliği sağlıyor, birincisi kendi sınırlarındaki bölgeler ve kantonlar arasında federal birliği sağlamak, ikincisi Federasyon Meclisi üzerinden Demokratik Suriye ile federatif birlik. Bu, temel ilkelere bağlı gönüllü birliktir. Dolayısıyla bu federasyonun Suriye içi bir proje olduğunu, merkezci yapıyı çözerek Suriye'nin demokratikleştirilmesini hedeflediğini söyleyebiliriz.