etkin haber

Olcay Çelik

 • Biçimsel yurttaşlıktan çalışanlığa: Türkiye A.Ş.

  10.7.2018 16:23:11

  "Çok baş"tan kasıt özgürlükler, "bürokrasi"den kasıt da haklardır. Yeni sistem ile bu engeller ortadan kaldırılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin biçimsel yurttaşlarının Türkiye A.Ş.'nin görevli çalışanlarına dönüştürülmesi projesi resmiyet kazanmıştır. Yönetim kurulunun, pardon, bakanlar kurulunun sınıfsal yapısı da bu yönüyle artık toplum yararının değil, kârlılığın; hak ve özgürlüklerin değil, görev tanımlarının ön planda olacağını anlatmaktadır.

 • Kemer sıkma saldırısında faşizme karşı emeği örgütlemek

  28.6.2018 10:16:49

  Kemer sıkma saldırısı, anti-faşist cepheye büyük olanaklar sunmaktadır. Üretememe krizi yönetememe krizini beslemekte, bir yandan toplumu yönetmek için sağ popülizme, ayrıştırmaya ve düşmanlaştırmaya çok daha fazla ihtiyaç duyulmakta, ancak öte yandan da tüm ezilenlerin toplumsal tabanı ise proletaryanın içine erimektedir.

 • Büyük İstanbul mitingi: Özgürlüğün fragmanı

  18.6.2018 11:34:24

  Arkalarına aldıkları soğuk, tek düze ve adaletten arındırılmış Bakırköy Adliye Sarayı'na inat, bütün saraylara düşman bir biçimde, tüm renkleriyle bir araya gelen devrimci, demokrat ve yurtsever kitleler, yani Demirtaş'ın deyimiyle “Tek adama karşı çok insan” 17 Haziran'da o meydanda “özgürlüğün fragmanını” yaşadı.

 • Kriz, seçimler ve halkçı bir ekonomi programı

  11.6.2018 14:53:39

  Ne toplumsal muhalefet ne de burjuvazinin diğer blokuna yedeklenen kitleler açısından halkçı çözüm kesinlikle "yabancı sermayeye güven vererek" girişleri arttırmak olamaz. Sorunun özü emperyalist kapitalizme tam entegrasyonla gelen dışa bağımlık iken, yabancı sermayeye güven vermeye odaklanmak, söz konusu bağımlılığı tedavi etmek değil, beslemek anlamına gelecek, bunun bir sonraki adımı da yeni bir IMF programı olacaktır.

 • Krize ve seçimlere sınıf içi savaşlardan bakmak

  30.5.2018 10:28:18

  Erdoğan'ın merkez bankasına müdahale ve faizler konusunda geri adım atmış olması ve küresel sermaye için “iyi niyetli” bir program açıklaması, emperyalizm açısından programın tutarsızlıklarından ve risklerinden daha önemli görülebilir. Bu da restorasyon hükümeti konusunda daha temkinli davranılmasına yol açabilir. Sermayenin iki bloku da gericidir. Emekçilerin gözünden bakmaya çalışıp, birini diğerine tercih eden yaklaşımlar aynı yıkımla karşılaşacaklardır. Emekçi halkların yararına olacak tek program işçi ve emekçilerin mülksüzleştirmesi sürecini tersine çevirecek bir programdır.

 • 'Millet ittifakı'nın ekonomik çözümsüzlüğü

  9.5.2018 09:40:17

  “Millet” ittifakı adı altında örgütlenen burjuvazinin diğer blokunun temsilcilerinin böylesine mantık dışı ve çelişik vaatlerde bulunmalarının sebebi kâr mantığının yaşadığı çözümsüzlüklerinden kaynaklanmaktadır. Bir sınıf olarak burjuvazi, hangi siyasi form altında örgütlenirse örgütlensin, devlet aygıtı yoluyla sınıf çelişkilerini yumuşatma, değişim programlarıyla kitleleri düzen içine çekme yeteneğini artık iyiden iyiye yitirmiştir. Dolayısıyla önerdikleri tüm “toplumsal kurtuluş” reçeteleri çelişik, gerçek dışı ve uygulanamaz olmaktan kurtulamamaktadır.

 • Asgari ücretin azami sefaleti

  3.1.2018 10:28:00

  2017, asgari ücretlinin yıkımı gerçek anlamda hissettiği bir yıl oldu, zira 2017 başında yapılan yüzde 8'lik zam 2017'nin yüzde 13'lük enflasyonu karşısında eridi gitti.

 • Asgari ücret: Hayatta kalmak kaç para?

  14.12.2017 09:06:00

  İşçinin ücreti daha ödenmeden vergilendirilirken, patronlar vergi ödememek için paralarını Panama'ya, Malta'ya ve Man'a kaçırmaktadırlar. Son araştırma sonuçları, Türkiye burjuvazisinin vergisizlik cennetlerine kaçırdığı miktarın milli gelirin yüzde 20'si gibi bir rakam, yani 500 milyar TL olduğunu göstermektedir. Sadece bu para uygun şekilde vergilendirilseydi dahi 1.5 sene boyunca 6.5 milyon asgari ücretlinin ücreti, olması gerektiği gibi 2.800 TL'ye çıkarılabilirdi.

 • Vergi saldırısı

  30.9.2017 11:23:00

  Siyasi iktidar her ne kadar bu vergi artışlarını krizle mücadelede gerekli önlemler olarak lanse etse de bu artışların hizmet edeceği tek şey savaş harcamaları yoluyla ekonomiyi bir süre daha hayatta tutmak gibi gözüküyor. İktidar çevrelerinin ekonomik gerekçelerden ziyade bölünme paranoyasını beslemesinin sebebi de zaten bu. İşçilerin maaşlarından yapılacak kesintilerle dökeceği kanlardan medet umuyorlar.

 • Yeni 'Panama Belgeleri' ve ekonomik kriz

  26.9.2017 11:47:00

  Çalışmaya göre, dünyadaki toplam kişisel finansal servetin dünya hasılasına göre yaklaşık yüzde 10'u off-shore hesaplarda tutuluyor. Türkiye ise bu vergi cennetlerinde tutulan servet büyüklüğünün milli gelire oranı bakımından yaklaşık yüzde 20 ile dünyanın en büyük 8. ülkesi!