etkin haber

Veli Saatçi

 • Sendikalaşma oranları bize ne söylüyor?

  4.2.2019 15:08:16

  AKP'nin arka bahçesi ve toplumsal taban oluşturmada rol ve işlev üstlenen sendikaların, işçileri üye yapsa bile işçilerin haklarını savunan bir sendikal sistem istemediği açık. Sendikaların biçimsel, grev hakkının kağıt üzerinde olduğu, patronların istediğini yapan sendikalar tablosu var karşımızda. Bu tablonun değiştirilmesi mücadeleci, devrimci sendikaların temel görevleri arasında yer almalıdır. Gerçek sendikal hareketin, taban hareketinin örgütlenmesi ve geliştirilmesi ihtiyacı hiç bu kadar yakıcı olmamıştı.

 • Tahran'daki pirinç İdlib'deki bulgur

  9.9.2018 09:25:35

  Kürt halkının Suriye'de elde ettiği devrimci demokratik kazanımların tasfiyesi asıl amaçtır. Türk devletini Astana sürecine girmeye zorlayan temel faktör budur. Bunun için dün katil dediği Esad'la görüşmeye ve uzlaşmaya açık hale gelmiştir. Zaten İslamcı faşist çeteleri de bunun için korumaya ve himayesi altına almıştır. Türkiye ateşkes kararı çıkarma çabasıyla IŞİD'e nefes aldırmak, savaşa daha güçlü hazırlanmasını sağlamak ve IŞİD cephesini tahkim etmek için zaman kazanma amacı taşımaktaydı. Diğer unsurlar bu amaçla bağı içerisinde bir anlam taşımaktadır.

 • Serseri mayın

  28.5.2018 10:58:10

  ABD'nin dünyanın değişik bölgelerinde olduğu gibi Kore yarımadasında da tahtı tam olarak güvenli değil. Kuzey Kore'nin Çin'le kurduğu ilişki ve sıklaşan görüşme trafiği ABD'nin burada istediği sonuçları elde etmesini engelleyen bir faktör.

 • Program, sokak ve gelecek

  24.5.2018 15:34:21

  HDP etrafında oluşan antifaşist mücadele bloku Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın tüm renklerini farklılıklarını, zenginliğini yansıtması bakımından tek demokratik programa sahip bloktur. Bu program etrafında demokrasi, özgürlük ve emek güçleri tek bir yürek olarak eşitsiz koşullarda seçim mücadelesine girmektedir.

 • Seçim baskını ve darbecilik

  3.5.2018 09:04:51

  Seçim mücadelesini Saraya karşı burjuva alternatiflerin başarısına bağlayanlar halklarımızı derin bir yanılsamaya sürüklediklerinin farkında olamalılar.

 • Birleşik ve demokratik Kore arayışında bir adım

  30.4.2018 09:12:43

  Emperyalist güç odakları oluşturulan anlaşma çerçevesini orasından burasından bozmaya çalışacaktır. Fakat Kuzey ve Güney Kore halklarının barış içinde birlikte yaşama, demokratik tek bir Kore yaratma istek ve kararlılığı bunu boşa çıkarabilir. İşte o zaman anlaşmayı gerçek bir zafere dönüştürme imkanı da kazanmış olacaklardır. Bunun için bölgede başta ABD olmak üzere emperyalistlerin elini çekmesi öncelikli koşuldur.

 • 25 Haziran'ı kazanmak

  26.4.2018 00:00:00

  Özgürlük ve demokrasi güçleri, faşist rejimi yıkacak, faşist şefe dayalı diktatörlüğe son verecek toplumsal direniş hareketinin inşa edilmesine dayalı bir seçim mücadelesini örgütlemek zorundadır. 25 Haziran'ı görmeyen, direniş ve mücadele eksenini esas almayan bir siyasi bakış açısı ve çizgi halklarımızı başarıya ulaştıramaz. Seçimi direnme seçimi, birleşme seçimi haline getirmek de bu perspektifin içselleştirilmesinden geçmektedir.

 • Fırtınadan HDP'yle çıkmak

  10.2.2018 09:58:00

  Devrimci demokratik ve halkçı bir odak olarak örgütlenirse, halklarımızın "ortak evi", yükselen umudu olması için koşullar mevcuttur. Bu sadece sandıkta karşılığını bulan 6 milyonla değil, onu aşan bir düzeyde ezilen birçok kesimin de beklentilerine yanıt verebilir. Yerellerde örgütsel omurgasını süreklilik sağlayacak biçimde örgütlerse süreçten güçlenerek çıkacaktır. Zaten demokratik ögeleri, HDP dışında birleştirebilecek bu topraklarda başka demokratik bir odak yoktur.

 • Saray'ın hedefinde birleşik mücadele var

  9.2.2018 12:27:00

  HDK-HDP'de bir araya gelen siyasi öznelere yönelen bu saldırı tesadüf değil. Kürt özgürlük hareketi ile Batı'daki devrimci, sosyalist partilerin bir aradalığı, yan yana durması, halkların birleşik mücadele güç ve imkanlarını dağıtmaya ve Kürt halkını yalnızlaştırmak hedefleniyor.